Showing 97–112 of 298 results

Монографія «Інтегративно-діяльнісна педагогіка» Т. О. Пушкарьова, О. М. Топузов

270.00

У монографії розглянуто педагогічні технології, які сьогодні реалізовуються в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, побудовані на засадах інтегративно-діяльнісної педагогіки. Доведено, що інтегроване навчання та діяльнісні технології – дієві інструменти ефективного формування ключових і предметних компетентностей учнів. Наголошено, що інтегративно-діяльнісна педагогіка відображає об’єктивні процеси, які відбуваються в освіті, з урахуванням реальних взаємозв’язків у природі й суспільстві, розуміння цілісності світу і внутрішньої цілісності людини як невід’ємної його частини. Висвітлено проблему впровадження інтегровано-діяльнісного підходу в системі загальної середньої освіти та теоретично обґрунтовано інтегративну і діяльнісну технології навчання у педагогічному процесі сучасної школи у процесі впровадження педагогічної технології «Росток». Дослідження може бути цікаве широкому колу читачів, котрі цікавляться цією проблемою.


Ключові слова: інтегративно-діяльнісна педагогіка, інтегративний підхід, інтеграція, технологія, педагогічне проектування, реформування освіти, система загальної середньої освіти, проектна діяльність, об’єднання різних видів діяльності.

Монографія «Педагогічне проектування в системі загальної середньої освіти: теорія і практика» Т. О. Пушкарьова

270.00

П91 Педагогічне проектування в системі загальної середньої освіти: теорія і практика : монографія / Т. О. Пушкарьова. – К.,  Педагогічна думка, 2017. – 358 с.
ISBN 978-966-644-459-5
У монографії вперше у вітчизняній педагогічній науці узагальнено теоретичні основи організації проектної діяльності в системі загальної середньої освіти. Автор трактує інноваційне освітнє проектування як цілеспрямовану інноваційну діяльність, яка характеризується чіткою визначеністю необхідності педагогічних перетворень, орієнтовну на пошук конкретних шляхів розв’язання завдань розвитку освіти. Висвітлено питання методології педагогічного проектування та реалізації інтегративно-діяльнісного підходу в системі загальної середньої освіти. Наведено сучасні конкретні науково-педагогічні проекти, розкрито особливості використання ІКТ у проектуванні навчального процесу.Для науковців, педагогічних працівників, студентів, слухачів системи післядипломної педагогічної освіти.
УДК 373.5.013(477)
© Інститут педагогіки НАПН України. 2017
© ПушкарьоваТ.О., 2017
© Видавництво «Педагогічна думка», 2017