Актуальність педагогічної технології “Росток” та її новизна визначаються необхідністю на створення умов для формування у дітей загально-навчальних умінь та діяльнісних здібностей, ключових та предметних компетентностей, необхідних для успішного навчання в сучасній початковій школі, що відповідає пріоритетам реформування освіти.Головна концептуальна ідея технології – створення умов для активної пошукової діяльності кожної дитини відповідно до її вікових особливостей. Основна мета: різнобічний, цілісний і гармонійний розвиток особистості кожної дитини. Це, в свою чергу, забезпечує активізацію мотиваційних і вольових процесів, які безпосередньо впливають на ефективне формування готовності до самостійної і усвідомленої навчальної діяльності та життєдіяльності в цілому.

Технологія навчання «Росток» розроблялась і досліджувалася більше 20 років, а її результати за всі ці роки апробовані, захищені за підсумками дисертаційних досліджень, підтверджені Наказами МОН, а головне – продемонстровані суспільству високим рівнем якості навчання кількох поколінь дітей. Педагогічна технологія «Росток» постійно доопрацьовується відповідно до нових вимог суспільства та Державних стандартів.

«Росток» – це розвивальна навчальна технологія. Вона реалізується за допомогою відповідного навчання педагогів та спеціально розроблених на її основі навчальних посібників для учнів, які батьки добровільно обирають і можуть придбати для своїх дітей (як і будь-яку іншу книжку для розвитку дитини).

За педагогічною технологією “Росток” розроблено додаткове електронне забезпечення: мультифункціональні електронні посібники для учнів, вчителів, методистів.

Навчання за технологією «Росток» не передбачає ніяких грошових внесків від батьків. Немає й інших додаткових вимог (конкурсний відбір, будь-яке тестування тощо).

Технологія навчання «Росток» може бути використана для розвитку дітей також в умовах позакласної роботи, у процесі індивідуального та домашнього навчання. Отже батьки, тьютори, всі, хто займається індивідуальним навчанням дітей, можуть також самостійно опановувати технологію «Росток».