«У пошуках скарбів» – електронний навчальний посібник з математики для 2 класу. Автори: Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О., Фесенко Т.М. Педагогічний програмний засіб «У пошуках скарбів» розроблений відповідно до програми з  математики для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ №1050 від 12 вересня 2011 року).

Електронний навчальний посібник «У пошуках скарбів» створено з метою надання допомоги  вчителям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів та учням  початкових класів  під час вивчення молодшими школярами табличних та позатабличних випадків множення й ділення в межах сотні, оскільки  дана тема є однією з основних тем програми з математики для 2 та 3 класів.

Матеріал посібника викладено в логічній послідовності та доступній формі для сприйняття учнями початкових класів.

Електронний навчальний посібник «У пошуках скарбів» складається з двох розділів:

І розділ – теоретична частина;

ІІ розділ – практична частина.

У першому розділі розміщено інтерактивні таблиці та наочність для кращого засвоєння учнями випадків табличних та позатабличних випадків множення і ділення за підручниками М.В. Богдановича та Л.Г. Петерсон.

Особливістю інтерактивних таблиць є поєднання наочного моделювання математичних об’єктів, тверджень, алгоритмів, використання записів з конкретними та узагальненими числами (латинськими буквами). Широке використання моделювання допомагає засвоювати арифметичний матеріал, підключаючи не тільки логічне, але й образне мислення.

Перевагою інтерактивних таблиць у порівнянні з класичними є те, що вчитель сам вирішує, коли учням слід побачити той чи інший запис.

У другому розділі розміщені комп’ютерні дидактичні ігри, які сприяють вивченню учнями початкових класів табличних та позатабличних випадків множення та  ділення. Складовою електронного навчального посібника  є також тестові завдання, які дозволяють виявити рівень знань із запропонованої теми.

Другий розділ поділяється умовно на дві частини.

До першої частини другого розділу відносяться завдання, які сприяють засвоєнню таблиці множення та позатабличних випадків множення і ділення: «Таблиця множення», «Математичні розмальовки», «Математичне лото»,    «Порахуй – розфарбуй», «Тестові завдання».

У другій частині другого розділу зібрані завдання, які спрямовані на розвиток логічного мислення, просторової уяви і формують початкові геометричні уявлення, розширюють кругозір молодшого школяра: «Математичні ребуси», «Геометричні розмальовки», «Завдання з логічним навантаженням», «Математичний конструктор», «Математичний калейдоскоп».

Електронний навчальний посібник «У пошуках скарбів» передбачає  формування  інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань, виховання у молодших школярів уміння навчатися.

Завантажити