Алгоритм результативності дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження науково-педагогічного проекту “Росток” у навчально-виховний процес закладу освіти.

1. Повна назва навчального закладу.

2. Коротка історія про школу ( відомості про школу, вчителів, учнів).

3. Основні напрями діяльності закладу освіти.

4. Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, шляхи ії реалізації в контексті впровадження проекту.

5. Структура управління навчальним закладом. Яке місце в даній структурі відведено проекту “Росток”?

6. Упровадження науково-педагогічного проекту в навчально-виховний процес школи. (У яких класах та які навчальні дисципліни викладаються за проектом “Росток” у початковій, середній та старшій школи? Навчальне та науково-методичне забезпечення. Назва, зміст, мета, завдання курсу, який викладається у закладі. Творчі напрацювання вчителів. Порівняння очікуваних результатів з отриманими).

7. Моніторингові дослідження. (Показати динаміку результативності навчально-виховного процесу за 2-3 роки).

8. Додатки. (Таблиці, схеми, діаграми, тести результативності дослідно-експериментальної роботи. Тематика, зміст проведених педагогічних рад, засідань методичних об’єднань з даної проблеми).

9. Література

10. Адреса навчального закладу. Контактні телефони. Електронна пошта.