З 03 липня по 07 липня 2012 року на виконання наказів Міністерства освіти і науки від 31.01.2005 № 63 «Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток», від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року» та відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту проводиться Всеукраїнський науково-практичний навчальний семінар «Впровадження інноваційних педагогічних технологій за науково-педагогічним проектом «Росток».

НПП «Росток» – це комплексна програма розвитку дитини. Основою навчання є розвиваючий інтегративно-діяльнісний підхід. Метою проекту є впровадження розвивально-освітніх програм, які орієнтовані на формування здібностей дитини до самонавчання, саморозвитку, самореалізації. Дітям надається можливість експериментувати, творити і проявляти себе. Ця програма є синтезом ідей і нових концепцій освіти з позицій наступності з традиційною школою. Одна з особливостей «Ростка» – використання принципу «мінімакса» – пропонувати учням навчального матеріалу більше, а контролювати рівень знань відповідно до державного стандарту. Слід підкреслити, що завдяки системному підходу, що враховує індивідуальні особливості та потреби учнів, програма підвищує їх загальну мотивацію до навчання.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася автор науково-педагогічного проекту Росток, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт, к.п.н. Пушкарьова Т.О. Вона розповіла про наукові засади проекту та особливості технології діяльнісного методу, інтеграцію змісту і методів навчання. Діяльнісна технологія базується на позиціях: самовизначення учнів до діяльності, нормореалізації, нормотворчості. Використання новітніх педагогічних та комунікаційних технологій підвищує ефективність урока, учні показують на 20% кращі результати. «Запорукою успіху є розвиваюче навчання, індивідуальний підхід до дитини, високий рівень мотивації учнів, використання новітніх методів і засобів навчання, зокрема ІКТ. Значна увага у проекті Росток приділяється формуванню компетентностей, затверджених світовою спільнотою та ЮНЕСКО: вільне володіння іноземною мовою, комп’ютером, інформаційна культура, вміння працювати у команді, мотивація до навчання тощо. Якості успішної людини закладаються у початковій школі», – вважає автор проекту Росток.

Про важливість використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі повідомила науковий співробітник відділу інформаційних і інноваційних технологій ІІТЗО Гущина Н. І. «В освіті повинні розвиватися технології, які формують в учнів уміння вчитися, оперувати та управляти інформацією, швидко приймати рішення, брати на себе відповідальність. Інформаційні компетентності є важливим елементом вмінь і навичок ХХІ століття. Росток як інноваційна навчальна програма, яка випереджає традиційну систему освіти, активно використовує ІКТ». Наразі розробляються електронні посібники, які дозволять підвищити ефективність та інтерес до навчання. Посібник «Навколишній світ» для учнів 2 класу є першим електронним посібником для початкової школи такого рівня. Це інтерактивний електронний засіб навчального призначення нового покоління. Усі уроки чітко і логічно структуровані. Дуже важливим елементом є відео з музикою з фізкультхвилинкою для вправ. Ілюстративні відео- та аудіоматеріали, фрагменти з мультфільмів та пізнавальних фільмів доповнюють посібник. Є певний перелік інтерактивних завдань, що виконуються за допомогою комп’ютера або інтерактивної дошки.

На пленарній частині семінару було представлено програму Панаборд компанії Panasonic. Використання інтерактивних комплексів є звичною справою у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах. На базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти компанія Panasonic постійно проводить навчання і тренінги для вчителів. Учасники заходу дізналися про структуру програмного комплексу, особливості його роботи, яке програмне забезпечення для цього потрібне, як створюється урок і яким чином використовуються на смарт-дошках електронні матеріали, що розроблені вчителями.

Майже всі загальноосвітні навчальні заклади, які навчаються за програмою Росток, використовують у навчальній діяльності освітній портал «Щоденник.ua». Він поєднує можливості електронного документообігу сфері освіти з інструментами соціальної мережевої взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. Проведені дослідження підтерджують користь і важливість такого порталу для системи освіти. Регіональний менеджер компанії «Щоденник.ua» Лобода Д. Л. розповів про напрямки співпраці вчителів з порталом. «Основний принцип роботи компанії – партнерство через взаємодію – перш за все стосується безпеки дітей у всесвітній мережі Інтернет». Компанія має всі технічні можливості, щоб гарантувати таку безпеку. Сторонніх людей у мережі немає, кожен користувач зареєстрований і має індивідуальний пароль доступу.

Крім того, часто для вчителів важливим є обговорення дискусійних питань та нововведень, а також розміщення своїх матеріалів. «Щоденник.ua» вдало поєднує всі сучасні засоби комунікації та дає можливість створювати власні спільноти та приєднуватися до тих, що вже існують.

Участь у роботі семінару взяли понад 140 осіб – вчителі загальноосвітніх навчальних закладів працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних установ, керівники навчальних закладів та вчителі, які використовують інноваційні науково-педагогічні технології у навчально-виховному процесі.

Робота семінару проводиться за секціями:

1.      Нормативно-правове забезпечення організації діяльності навчального закладу за науково-педагогічним проектом «Росток».

2.      Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу до навчання у науково-педагогічному проекті «Росток».

3.      Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

4.      Інноваційні підходи до організації навчального процесу.

5.  Створення інноваційного освітнього простору в Україні.

Проведення тренінгів для підвищення рівня кваліфікації вчителів є вимогою часу, оскільки протягом 15 років своєї роботи комплексна програма розвитку дитини «Росток» змінюється і вдосконалюється, підготовано нові навчальні курси і підручники. Так, з 2012/2013 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють за НПП «Росток», буде вивчатися новий навчальний предмет «Інформаційна культура». Внесення зазначеного предмету до навчального плану відповідає державному стандарту початкової освіти галузі «Технології».

Сьогодні спостерігається стрімкий ріст ІКТ у сфері освіти, новітній інструментарій є ефективною та невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. ІКТ надають широкі можливості для викладання і навчання, задовольняють індивідуальні потреби учнів та забезпечують формування основних компетенцій, необхідних у суспільстві, що ґрунтується на знаннях. Основне – правильно і вміло використовувати технології у навчально-виховному процесі, а не лише сам факт наявності цих технологій та доступу до них.

Росток є високоефективною системою, яка всебічно розвиває дитину, допомагає розкрити її таланти і здібності, вчить мислити творчо і знаходити власні шляхи вирішення проблем, у якій для підвищення якості навчального процесу вдало використовуються новітні ІКТ. Інформаційна культура є невід’ємною складовою культури людини у ХХІ столітті.