Дистанційе заняття. Узагальнення. Односкладні речення. Українська мова, 11 клас. Олійник Аліна Алімівна.

Метою даноо заняття є узагальнити та систематизувати відомості про односкладні прості речення, їх види; формувати вміння правильно визначати ці речення, відрізняти від двоскладних, у тому числі неповних; сформувати цілісну систему особистих знань. Розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати та узагальнювати; за допомогою завдань розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності; міцність навичок забезпечити різними видами вправ. Виховувати старанність, взаємодопомогу, формувати і відкореговувати культуру поведінки і спілкування.


Ключові компетентності:
• Мовна компетентність.
Уміння вчитися впродовж життя ( застосування комунікативних стратегій відповідно до мети й ситуації спілкування; планування й організація власної навчальної діяльності);
• Соціальна та громадянська компетентність ( поцінування людської гідності, утвердження права кожного на власну думку)
• Природнича компетентність.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment