Електронні підручники

Електронний навчальний посібник «Казкова математика» розроблений відповідно до програми з  математики  для 1- 4 класів науково-педагогічного проекту «Росток», створено за підручниками Л. Г. Петерсон. 1 клас,  1 та 2 частини.підготовленої  Л. Г. Петерсон, з метою надання допомоги  вчителям, студентам вищих педагогічних навчальних закладів та учням  початкових класів  під час вивчення молодшими школярами тем, які вивчаються в 1 класі:

–         Властивості предметів;

–         Співвідношення частин і цілого;

–         Додавання і віднімання;

–         Числа першого десятка;

–         Елементи геометрії.

Матеріал  посібника викладено в логічній послідовності та доступній формі для сприйняття учнями початкових класів.

Електронний навчальний посібник «Казкова математика»  складається з двох розділів:

І розділ – теоретична частина;

ІІ розділ – практична частина.

У першому розділі розміщено інтерактивні таблиці та наочність для кращого засвоєння учнями даних тем за підручниками  Л. Г. Петерсон.

Перевагою інтерактивних таблиць у порівнянні з класичними є те, що вчитель сам вирішує, коли учням слід побачити той чи інший запис.

У другому розділі розміщені комп’ютерні дидактичні ігри, які сприяють вивченню учнями початкових класів властивостей предметів, співвідношення між частинами і цілим, допомагають засвоїти дії додавання і віднімання, числа  першого десятка, склад чисел першого десятка.

Враховано, що не всі першокласники вміють добре читати, тому завдання можна прослухати, натиснувши на зображенні ноти зеленого кольору.

Електронний навчальний посібник  «Казкова математика» передбачає  формування  інтересу до вивчення математики, творчого підходу, виховання у молодших школярів  уміння навчатися.

 

Завантажити посібник електронний навчальний посібник «Казкова математика»