1-5 липня 2013 року проведено курси підвищення кваліфікації вчителів за науково-педагогічним проектом Росток. Автор і науковий керівник проекту Росток, заступник директора ІІТЗО, Пушкарьова Тамара Олексіївна щиро привітала присутніх з початком традиційних курсів. Цього року робота курсів починається з підбиття підсумків конкурсу-огляду творчих робіт (відео та електронних матеріалів за змістом проекту). Огляд проводився з метою розвитку творчої особистості вчителя, саморозвитку, самореалізації, щоб вчителі поділилися своїми напрацюваннями та досвідом.
«Перша спроба була вдалою і роботи нам дуже сподобалися. Тому ми вирішили збільшити кількість номінацій і проводити огляд щорічно на постійній основі», – наголосила Тамара Олексівна. Цього року ми отримали 94 роботи, наступного, сподіваємося буде набагато більше. За результатами огляду матеріалів можна видавати методичні та дидактичні посібники для використання у педагогічній діяльності.
Автор проекту вважає, що НПП «Росток» є проектом, створеним на основі високоефективних технологій і розробках розвиваючого навчання. Виготський Л.С. сказав: «Наша дитина і знала б, і вміла б, але біда в тому, що вона перш за все не хоче». В основу Ростка покладено діяльнісну технологію та підтримання інтересу учнів бачити і пізнавати навколишній світ. У проекті закладено перехід від знаннєвої парадигми до діяльнісної. «Щоб бути успішними сьогодні потрібно формувати компетенції: адаптація до життя та комфорт у соціумі, сформувати мотивацію до постійного розвитку і самонавчання, самовдосконалення, самоконтроль, інформаційна культура, комунікативність та інші», переконана Тамара Олексіївна. Дуже важливо організувати навчальну діяльність таким чином, щоб учням належала активна роль у пізнанні, відкритті нового знання на основі принципу інтеграції методів навчання.
Під час курсів проведено навчання вчителів за секціями а також було представлено електроні навчальні засоби: електронну інтерактивну дошку Panaboard, електронну систему тестування учнів, інтерактивний стіл, планшет Apple Ipad та інші.
На секція навколишній світ. Колечко Ніна Костянтинівна, директор школи № 18 м. Миколаєва, розповіла про особливості викладання інтегрованого навчального курсу Навколишній світ для учнів 5-6 класів. Даний курс може використовуватись як пропедевтичний курсу «Хімія» у старшій школі. Ніна Костянтинівна розкрила основні форми і методи роботи у вивченні навчального предмету «Навколишній світ». Діяльнісний підхід при викладанні «Навколишнього світу» полягає у тому, що учень є повноправним учасником навчального процесу, а роль учителя зводиться до наставника, який направляє пошукову діяльність учня у потрібне русло. Дитина відчуває особисте відношення при вивченні предмету, що позитивно впливає на саморозвиток учня.
«Щоб постійно підтримувати інтерес учнів необхідно постійно змінювати форми роботи, це завжди полілог. До істини ми приходимо шляхом вирішення проблем, ігрові інтерактивні технології, учень має обґрунтувати свою точку зору та представити свою творчу роботу на розгляд. Я вважаю, що важливо не вказувати учневі прямо на його помилки, а лише опосередковано. Адже ми всі вчимося на помилках», вважає Ніна Костянтинівна. Розглянуто різні форми та етапи уроків, розкрито деякі можливості ведення експериментальної діяльності, щоб подати складний матеріал у формі, що є зрозумілою та доступною для учнів 5-6 класів та враховує психологічні вікові особливості школярів, створивши ситуацію успіху для кожного учня. Дитина знаходиться у стані постійного психологічного комфорту. «Логічна послідовність викладу матеріалу у початковій та середній школі забезпечує високий рівень готовності дитини вивчати лінійні курси фізику, хімію, біологію, географію у старшій школі», переконана автор курсу «Фізика» для 7 класу.
Секція управлінська діяльність
Гончаренко Наталія Миколаївна, к.псих.н., науковий співробітник відділу науково-педагогічних технологій відділення стратегії розвитку освіти повідомила, що після підписання Президентом України Національної стратегії розвитку освіти України до 2021 р. необхідно довести основні завдання цього документу до відома педагогічних колективів на всіх ланках освіти. Оскільки важливою складовою Стратегії є інформатизація системи освіти, то до основних завдань відноситься модернізація системи управління даною сферою. Зокрема, було розкрито специфіку професійної підготовки компетентних менеджерів нового покоління, здатних мислити системно та приймати ефективні управлінські рішення у різних сферах діяльності.
Наталія Миколаївна підкреслила важливість дотримання послідовності стадій управлінської діяльності. Методи управлінської діяльності – це способи й прийоми аналізу й оцінювання управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних процесах, відносинах і зв’язках. Незважаючи на те, що Україна вже кілька років декларує необхідність побудови інформаційного суспільства, впровадження інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя належить до пріоритетних напрямків.
Сьогодні в Україні активно використовуються електронні освітні ресурси, серед яких всеукраїнська безкоштовна освітня мережа Щоденник.ua, що забезпечує електронний облік учнів, електрону звітність, електронне управління у навчальному закладі. Проект працює за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, регіональних адміністрацій, управлінь освіти. Особливість цього ресурсу полягає в гарантії безпеки зберігання та використання даних. Мета проекту – об’єднання всіх педагогів, учнів та батьків України в єдину спільноту, модернізація навчального процесу та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у школах. Використання освітнього простору «Щоденник.ua» є повністю безкоштовним.
Воронцова Емілія Валеріївна, начальник відділу науково-педагогічних технологій відділення стратегії розвитку освіти ІІТЗО, координатор проекту «Росток» розповіла про особливості визначення ефективності навчання у школі за допомогою психолого-педагогічного супроводу. «Найважливіше – підготувати учнів до життя у соціумі та продовження навчання. Основна роль у цій справі відводиться психологу», – вважає вона.
Найбільш активно обговорювалися питання щодо управління інноваційною та проектною діяльністю, особливості психологічного супроводу, методичне забезпечення основної школи, нормативно-правове забезпечення навчального процесу (питання щодо експериментального майданчику чи експериментального навчального закладу тощо). Відповідно до чинної нормативної бази питання реалізації інноваційної діяльності навчального закладу вирішується на педагогічній раді школи питання, що закріплюється відповідним наказом директора.
Слухачі відзначили важливість проведення курсів за навчальним планом, де на рівні отримання теоретичних знань було достатньо часу відведено на практичні заняття, на відповіді тих запитань, які зможуть надати можливість осмислено впроваджувати вчителями науково – вибудований інноваційний освітній проект. Всі вчителі отримали сертифікати, які дають право працювати в проектних класах загальноосвітніх навчальних закладах України.
Довідково: Науково-педагогічний проект «Росток» є інноваційною розробкою, що успішно реалізується у системі початкової та загальної середньої освіти вже 20 років! Особливість проекту – діяльнісна технологія, особистісно-орієнтоване навчання, використання принципу «міні-максу», підтримання інтересу учнів до навчання.
«Саморозвиток є тим необхідний ґрунтом, на якому тільки і може існувати школа».