Оволодіваючи програму курсу “Навколишній світ”  за педагогічною технологією  «Росток»  в учнів відбувається формування цілісного уявлення про природничо-наукову картину навколишнього світу, місце людини в ньому; розширюється і систематизується соціальний та пізнавальний досвід молодшого школяра. З цією метою активно використовується інтеграція з іншими предметами:  читання, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, інформатики (діти готують презентації або фото-альбоми). Це створює позитивні  передумови для формування компетентностей в галузі природничих наук через  спостереження та дослідження й з наступним формулюванням висновків на їх основі. Ось чому під час роботи над завданнями в підручнику навколишній світ   надається перевага діяльнісним, активним, творчим методам через спо­стереження, дослідження, демонструванням об’єктів, практичних  робіт,  онлайн-екскурсій дослідницької спрямованості, предметним урокам, евристичним бесідам, драматизації, ігровим  методам, з широким залученням засобів літератури, мистецтва. Указані методи допомагають учням уявляти себе в різноманітних ситуаціях у ролі письменників, худож­ників, дослідників, винахідників; відкривати (хоча й суб’єктивно) нові властивості та взаємозв’язки в довкіллі, знаходити власні розв’язання різноманітних завдань-проблем; формулювати й висловлювати особисту думку з тих чи інших питань.

Практично така теорія прекрасно реалізовується під час роботи над завданнями  в підручнику за третій клас у І частині. Якщо творчо підійти до виконання вміщених завдань, то діти навіть під час онлайн-навчання здійснюють із задоволенням спостереження серед природи, роблячи фото й відео-звіти; готують інсценізовані або театральні виступи, передаючи в них вивчений матеріал. А потім на уроках діляться досвідом, розповідають про результати своїх спостережень,  досліджень, демонструючи матеріал  або здають попередньо  вчителю для виготовлення презентації. Потім вони мають можливість ділитися досвідом на основі демонстрування їх робіт вже вчителем. Якщо творчо підійти до узагальнення  підготовлених учнівських матеріалів,  скласти план розкриття характеристики осені, то можна підсумковий урок провести як урок-казку або урок-свято,до якого підготувати ще головних героїв: ведучу, осінь та її місяці, а всі інші діти  будуть розповідати про свої спостереження  та  дякувати їй за красу, багатство,  казковість і особливість, демонструючи свої роботи, які вони готували протягом вивчення цієї теми. Вчителю лише  потрібно підготувати найяскравіші, найзмістовніші  учнівські роботи   та демонструвати через Зум. Найактивнішим учням казкова героїня може вручити подяку (скинути у вайбер підписаний зразок) за особливу старанність. Так вчитися, засвоювати програмовий матеріал цікаво, ефективно.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment