Головна мета освіти на сучасному етапі – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися протягом усього життя. Цьому мають сприяти пошуки нових педагогічних технологій, створення такого освітнього середовища, яке дало б змогу виявити здібності, нахили конкретної індивідуальності, забезпечувало б потреби і можливості кожного школяра, сприяло б формуванню дитини, яка здатна бути суб’єктом розвитку своїх здібностей. Серед таких педагогічних технологій і є Всеукраїнський проект “Програма розвитку дітей “Росток”.

Мета проекту:

– створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, на основі гуманізації, інтеграції, екологізації змісту освіти;

– становлення духовної культури особистості в процесі формування цілісної картини світу та уявлення про місце людини в ньому як невід’ємної частини природи;

– формування загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку творчих здібностей відповідно до вікових особливостей.

Реалізація проекту “Росток” здійснюється за такими основними напрямами:

– інтеграція знань учнів у процесі вивчення інтегрованих курсів початкової і середньої школи;

– наступність навчання під час переходу з дошкільного закладу до початкової школи і від початкової до середньої школи на основі інтеграції змісту навчання;

– виховання екологічної культури школярів на засадах інтегрованого підходу до навчальної діяльності;

– інтегрований підхід до формування здорового способу життя учнів;

– естетичне виховання дітей на основі інтеграції предметів художньо-естетичного, гуманітарного і природничо-математичного циклів у початковій і середній школі;

– профорієнтація учнів на основі комплексної діагностики їхнього розвитку в умовах профільного навчання;

– особистісно-орієнтований підхід до формування творчої індивідуальності вчителя.