Укладач: Воронцова Е.В.

«Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи» складається із завдань, розташованих у певному, логічно обґрунтованому порядку, та «Картки особистісного розвитку дитини», яка містить інформацію про сім’ю дитини, умови проживання, стан здоров’я дитини, рівень навчальних досягнень, інтереси та захоплення дитини. Крім того, в «Картці» фіксуються результати виконання діагностичних завдань.

В «Щоденнику» містяться завдання для базової діагностики (діагностика, яка дає можливість проаналізувати особистісний розвиток дитини за критерієм сформованості особистісних новоутворень певного вікового періоду), завдання для індивідуальної психодіагностики та завдання для додаткової діагностики розвитку особистості молодшого школяра.

Всі методики, подані у «Щоденнику», можна використовувати для порівняння психічного розвитку дітей, що навчаються в експериментальних класах, з розвитком дітей, що навчаються у традиційних класах. В такому разі методики проводяться паралельно і результати порівнюються.

     

Технологія використання «Щоденника» розглядається в «Діагностиці особистісного розвитку учня початкової школи».