Враховуючи виклики сьогоднішньої освіти, педагогічною технологією «Росток», під керівництвом автора технології, професора, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України, – Пушкарьової Тамари Олексіївни  та методиста відділу проєктної діяльності Інституту модернізації змісту освіти Громської Олени Іванівни, було запроваджено проведення вебінарів з метою висвітлення питання ефективності використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для інтерактивного онлайн-навчання з української мови під загальною темою: «Особливості викладання української мови за педагогічною технологією «Росток»»   під час дистанційного навчання».

28 лютого відбулося друге засідання  такого веб-семінару у форматі веб- майстер за темою: «Інтерактивне онлайн-навчання української мови з використанням сучасних ІКТ». Автор підручника, Кальчук Марія Іванівна, розкрила актуальність інтерактивності  онлайн-навчання на уроках української мови з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за такими двома блоками:

І. Можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для використання під час онлайн-навчання з української мови.

ІІ. Сутність інтерактивного онлайн-викладання української мови за педагогічною технологією «Росток».

Розкриваючи перше питання, було виділено великі можливості та допомогу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій  під  час онлайн-викладання української мови та рекомендовано форми й методи їх професійного використання на онлайн-уроках. Відзначено,  що електронна платформа «Росток»  поповнюється новими мультимедійними та інтерактивними контентами  й представлено їх матеріали.

Аналізуючи сутність інтерактивного онлайн-викладання української мови за педагогічною технологією «Росток», було відзначено насамперед про інтерактивність підручників з української мови навіть в умовах онлайн-навчання.  Робота у них розвиває в учнів варіативне мислення, передбачає  можливість творчого опрацювання завдань, вільно обирати найбільш раціональні  способи діяльності,  дозволяє учневі  діяти,  бути «співавтором» підручника. Разом з тим було розкрито роль інформаційно-комунікаційних технологій  у виконанні й представленні інтерактивних вправ на  онлайн-уроках за діяльнісною технологією.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment