Календарне планування «Інформатика і програмування». 1 клас, 1 півріччя

Календарне планування

«Інформатика і програмування»

1 клас, 1 півріччя

Зміст навчального матеріалу

Дата

1 Правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики.

Поняття про повідомлення. Види повідомлень за способом сприйняття. Сприймання людиною інформації.

 
2 Інструктаж з БДЖ. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.  
3 Інструктаж з БДЖ. Джерела отримання інформації.  
4 Інструктаж з БДЖ. Як передають інформацію?  
5 Інструктаж з БДЖ. Як використовують інформацію?  
6 Інструктаж з БДЖ. Інформайні процеси.  
7 Техніка безпеки і організація робочого місця. Знайомство з комп`ютером.  Людина і комп`ютер.  Складові комп`ютера.  Види комп`ютерів.  
8 Інструктаж з БДЖ. Ввімкнення та вимкнення ПК. Робочий стіл комп`ютера. Значки робочого столу.  
9 Інструктаж з БДЖ. Керування комп’ютером за допомогою маніпуляторів: миша, тачпад.  
10 Інструктаж з БДЖ. Поняття програми. Меню.  
11 Інструктаж з БДЖ. Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпулятором.  
12 Інструктаж з БДЖ. Введення інформації. Клавіатура. Групи клавіш. Основне розташування пальців на клавіатурі під час роботи.  
13 Інструктаж з БДЖ. Тренувальні вправи користування клавіатурою. Відпрацювання розміщення пальців на клавіатурі.  
14 Інструктаж з БДЖ. Тренувальні вправи користування клавіатурою. Відпрацювання розміщення пальців на клавіатурі.  
15 Інструктаж з БДЖ. Файли та папки. Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпулятором, клавіатурою.  
16 Інструктаж з БДЖ. Робота з комп`ютерними програмами на підтримку вивчення навчальних предметів.  
17 Інструктаж з БДЖ. Використання пристроїв для навчання. Робота з комп`ютерними програмами на підтримку вивчення навчальних предметів.  

Щоденник педагогічної діяльності

Укладач: Воронцова Е.В.

Індивідуальний «Щоденник педагогічної діяльності» призначений для фіксації результатів навчально-виховного, науково-методичного, організаційного процесів.

Систематизована у «Щоденнику» інформація допоможе вчителю узагальнити власний досвід під час атестації, а також у професійному самовдосконаленні – шляхом аналізу досягнень власної педагогічної діяльності.

     

Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи

Укладач: Воронцова Е.В.

«Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи» складається із завдань, розташованих у певному, логічно обґрунтованому порядку, та «Картки особистісного розвитку дитини», яка містить інформацію про сім’ю дитини, умови проживання, стан здоров’я дитини, рівень навчальних досягнень, інтереси та захоплення дитини. Крім того, в «Картці» фіксуються результати виконання діагностичних завдань.

В «Щоденнику» містяться завдання для базової діагностики (діагностика, яка дає можливість проаналізувати особистісний розвиток дитини за критерієм сформованості особистісних новоутворень певного вікового періоду), завдання для індивідуальної психодіагностики та завдання для додаткової діагностики розвитку особистості молодшого школяра.

Всі методики, подані у «Щоденнику», можна використовувати для порівняння психічного розвитку дітей, що навчаються в експериментальних класах, з розвитком дітей, що навчаються у традиційних класах. В такому разі методики проводяться паралельно і результати порівнюються.

     

Технологія використання «Щоденника» розглядається в «Діагностиці особистісного розвитку учня початкової школи».

Матриці уроків за діяльнісною технологією

Укладач: Климчук Н.С.

«Матриці» розроблені для вчителів, які працюють за інтегративно-діяльнісним методом навчання. «Матриці» допоможуть педагогам готуватися до занять, оптимально розподіляти час на кожен етап уроку, підготовку та написання конспектів. Працюючи з матрицями, вчителі мають можливість вносити зміни, але слід враховувати, що вони не повинні бути суттєвими, оскільки це може призвести до порушення цілісної структури уроків.

У посібнику подано матрицю нестандартного аналізу уроку відкриття нових знань. Вона може бути зразком для аналізу інших типів уроків.