Щоденник педагогічної діяльності

Укладач: Воронцова Е.В.

Індивідуальний «Щоденник педагогічної діяльності» призначений для фіксації результатів навчально-виховного, науково-методичного, організаційного процесів.

Систематизована у «Щоденнику» інформація допоможе вчителю узагальнити власний досвід під час атестації, а також у професійному самовдосконаленні – шляхом аналізу досягнень власної педагогічної діяльності.

     

Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи

Укладач: Воронцова Е.В.

«Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи» складається із завдань, розташованих у певному, логічно обґрунтованому порядку, та «Картки особистісного розвитку дитини», яка містить інформацію про сім’ю дитини, умови проживання, стан здоров’я дитини, рівень навчальних досягнень, інтереси та захоплення дитини. Крім того, в «Картці» фіксуються результати виконання діагностичних завдань.

В «Щоденнику» містяться завдання для базової діагностики (діагностика, яка дає можливість проаналізувати особистісний розвиток дитини за критерієм сформованості особистісних новоутворень певного вікового періоду), завдання для індивідуальної психодіагностики та завдання для додаткової діагностики розвитку особистості молодшого школяра.

Всі методики, подані у «Щоденнику», можна використовувати для порівняння психічного розвитку дітей, що навчаються в експериментальних класах, з розвитком дітей, що навчаються у традиційних класах. В такому разі методики проводяться паралельно і результати порівнюються.

     

Технологія використання «Щоденника» розглядається в «Діагностиці особистісного розвитку учня початкової школи».

Матриці уроків за діяльнісною технологією

Розробник: Воронцова Е. В.

«Матриці» розроблені для вчителів, які працюють за інтегративно-діяльнісним методом навчання. «Матриці» допоможуть педагогам готуватися до занять, оптимально розподіляти час на кожен етап уроку, підготовку та написання конспектів. Працюючи з матрицями, вчителі мають можливість вносити зміни, але слід враховувати, що вони не повинні бути суттєвими, оскільки це може призвести до порушення цілісної структури уроків.

У посібнику подано матрицю нестандартного аналізу уроку відкриття нових знань. Вона може бути зразком для аналізу інших типів уроків.