3 клас “Інформатика” автори Пушкарьова Т. О., Рибалко О. О.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (Лист Інститут модернізації змісту освіти від 23.07.20 №22.1/12-Г-633)

Автори: Пушкарьова Тамара Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Рибалко Ольга Олексіївна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка.

 

Навчальний посібник «Інформатика» для 3 класу розроблений у двох частинах у відповідності до навчальної програми інтегрованого курсу «Інформатика. 3-4 класи», розробленою Пушкарьовою Т. О. та Рибалко О. О.

Учитель сам вирішує, на скільки уроків розбити завдання теми.

Посібник вміщує завдання для роботи над вивченням нового матеріалу. Завдання, які мають назву «Поміркуй» – це завдання, які зазвичай розміщують у робочих зошитах. Їх учні виконують на етапі закріплення. Крім того, детально описано, які завдання учень повинен виконати у процесі роботи за комп’ютером.

Працюючи з першою частиною посібника, учні опрацьовують наступні теми:

–         Інформація.

–         Поняття про логічні висловлення.

–         Алгоритми.

–         Створення алгоритмів у середовищі Scratch.

Учні повторюють  правила поведінки в комп’ютерному класі. Знайомляться з видами інформації (за способом сприймання інформації людиною та способом подання).

Молодші школяри знайомлятья поняттям «Інформаційні процеси». А саме, засвоюють, які дії можна виконувати з інформацією: пошук, передавання, перетворення, зберігання, використання.

У процесі вивчення даної теми пересвідчуються в тому, що будь-яка інформація, яку людина хоче донести до слухача, повинна мати такі властивості: достовірність, повнота, цінність, актуальність, зрозумілість.

Вивчають пристрої комп’ютера, які потрібні для роботи з текстовою, звуковою та відеоінформацією. Вчать структурувати інформацію в документах, папках.

У процесі вивчення теми «Поняття про логічні висловлення» учні вивчають наступні поняття, які необхідно знати програмісту: Істинні й хибні висловлення. Вчаться будувати на простих прикладах логічні висловлення з «і», «або»,  «не» та визначати їх істинність. Засвоюють поняття логічного слідування.

У процесі засвоєння теми «Алгоритми», записують алгоритми різними способами. Багато уваги приділяється побудові та запису різних видів алгоритмів: лінійних, алгоритмів з розгалуженням, алгоритмів з циклами.

Молодші школярі продовжують вивчати середовище Scratch. Оскільки лінійні алгоритми вони вже вміють створювати, то білше уваги приділяється побудові алгоритмів з циклами та алгоритмів з розгалуженням. Учні складають проекти з повною та неповною формою розгалуження. Закріплюють поняття про висловлення «і», «або», «не» шляхом складання алгоритмів для виконавця.

Працюючи з другою частиною посібника, учні опрацьовують наступні розділи:

–         І розділ. Текст.

–         ІІ розділ. Презентації.  

Опрацьовуючи І розділ «Текст», третьокласники вчаться розрізняти текстові редактори й текстові процесори. Вони засвоюють поняття про основні об’єкти текстового процесора та вчать редагувати та форматувати фрагменти тексту.  Вчаться працювати з графічними об’єктами, створювати таблиці. Вчаться створювати марковані та нумеровані списки.

Опрацьовуючи ІІ розділ «Презентації», засвоюють поняття про презентації та середовище створення презентацій. Вивчають властивості слайда. Операції над слайдами, поняття про об’єкти слайда. Молодші школярі вчаться вставляти фігури, фільми, звук та вчаться створювати таблиці у презентацію. У процесі вивчення даної теми третьокласники налаштовують ефекти анімації та демонструють власні проєкти, створені в Microsoft Office PowerPoint.

У посібнику немає зайвої інформації. Завдання побудовано так, щоб учні після опрацювання певного завдання, змогли самостійно дати відповідь на поставлені вчителем запитання. Якщо матеріал новий або важкий, існують підказки.

Основне завдання посібника – формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/6"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]