Інформація щодо Типових навчальних планів ЗНЗ, що працюють за педагогічною технологією «Росток»

Шановні колеги, роз’яснюємо, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 №905 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, що працюють за педагогічною технологією «Росток», 

(більше…)

Алгоритм результативності дослідно-експериментальної роботи

Алгоритм результативності дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження науково-педагогічного проекту “Росток” у навчально-виховний процес закладу освіти.

1. Повна назва навчального закладу.

2. Коротка історія про школу ( відомості про школу, вчителів, учнів).

3. Основні напрями діяльності закладу освіти.

4. Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, шляхи ії реалізації в контексті впровадження проекту.

5. Структура управління навчальним закладом. Яке місце в даній структурі відведено проекту “Росток”?

6. Упровадження науково-педагогічного проекту в навчально-виховний процес школи. (У яких класах та які навчальні дисципліни викладаються за проектом “Росток” у початковій, середній та старшій школи? Навчальне та науково-методичне забезпечення. Назва, зміст, мета, завдання курсу, який викладається у закладі. Творчі напрацювання вчителів. Порівняння очікуваних результатів з отриманими).

7. Моніторингові дослідження. (Показати динаміку результативності навчально-виховного процесу за 2-3 роки).

8. Додатки. (Таблиці, схеми, діаграми, тести результативності дослідно-експериментальної роботи. Тематика, зміст проведених педагогічних рад, засідань методичних об’єднань з даної проблеми).

9. Література

10. Адреса навчального закладу. Контактні телефони. Електронна пошта.

Програма розвитку науково-педагогічного проекту “Росток”

Головна мета освіти на сучасному етапі – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися протягом усього життя. Цьому мають сприяти пошуки нових педагогічних технологій, створення такого освітнього середовища, яке дало б змогу виявити здібності, нахили конкретної індивідуальності, забезпечувало б потреби і можливості кожного школяра, сприяло б формуванню дитини, яка здатна бути суб’єктом розвитку своїх здібностей. Серед таких педагогічних технологій і є Всеукраїнський проект “Програма розвитку дітей “Росток”.

Мета проекту:

– створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, на основі гуманізації, інтеграції, екологізації змісту освіти;

– становлення духовної культури особистості в процесі формування цілісної картини світу та уявлення про місце людини в ньому як невід’ємної частини природи;

– формування загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку творчих здібностей відповідно до вікових особливостей.

Реалізація проекту “Росток” здійснюється за такими основними напрямами:

– інтеграція знань учнів у процесі вивчення інтегрованих курсів початкової і середньої школи;

– наступність навчання під час переходу з дошкільного закладу до початкової школи і від початкової до середньої школи на основі інтеграції змісту навчання;

– виховання екологічної культури школярів на засадах інтегрованого підходу до навчальної діяльності;

– інтегрований підхід до формування здорового способу життя учнів;

– естетичне виховання дітей на основі інтеграції предметів художньо-естетичного, гуманітарного і природничо-математичного циклів у початковій і середній школі;

– профорієнтація учнів на основі комплексної діагностики їхнього розвитку в умовах профільного навчання;

– особистісно-орієнтований підхід до формування творчої індивідуальності вчителя.

Нормативно-правове забезпечення

Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за науково-педагогічним проектом “Росток” проводиться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р. №62 “Про розвиток науково-педагогічного проекту “Росток” в Україні”, від 31.01.2005р №63 “Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті “Росток” і від 05.06.2006 №430 “Про затвердження типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом “Росток”.

Регламент діяльності науково-педагогічного проекту «Росток»

Діяльність науково-педагогічного проекту «Росток» регламентується наступними документами:

1. Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.1996 № 116 «Про комплексний експеримент з розробки змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей «Росток»;

2. Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.09.2001 № 623 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі загальноосвітніх шкіл № 50 м. Херсона, № 18 м. Миколаєва, спеціалізованої школи № 287 м. Києва»;

3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 № 62 «Про розвиток науково-педагогічного проекту «Росток» в Україні на період до 2009 року»;

4. Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 № 63 «Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток»;

5. Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2006 № 400 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2 Житомирської області»;

6. Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.058.2006 № 589 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі Харківської гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської області»;

7. Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2006 № 590 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня ім. Д. Турбіна Сумської області»;

8. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2007 № 369 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі загальноосвітнього навчального закладу – спеціалізованої школи № 17 з поглибленим вивченням математики м. Києва»;

9. Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2009 № 251 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»;

10. Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року»;

11. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2010 № 1303 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»;

12. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 567 «Про Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»;

13.  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 р. № 435 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2012/2013 навчальний рік».