Алгоритм результативності дослідно-експериментальної роботи

Алгоритм результативності дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження науково-педагогічного проекту “Росток” у навчально-виховний процес закладу освіти.

1. Повна назва навчального закладу.

2. Коротка історія про школу ( відомості про школу, вчителів, учнів).

3. Основні напрями діяльності закладу освіти.

4. Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, шляхи ії реалізації в контексті впровадження проекту.

5. Структура управління навчальним закладом. Яке місце в даній структурі відведено проекту “Росток”?

6. Упровадження науково-педагогічного проекту в навчально-виховний процес школи. (У яких класах та які навчальні дисципліни викладаються за проектом “Росток” у початковій, середній та старшій школи? Навчальне та науково-методичне забезпечення. Назва, зміст, мета, завдання курсу, який викладається у закладі. Творчі напрацювання вчителів. Порівняння очікуваних результатів з отриманими).

7. Моніторингові дослідження. (Показати динаміку результативності навчально-виховного процесу за 2-3 роки).

8. Додатки. (Таблиці, схеми, діаграми, тести результативності дослідно-експериментальної роботи. Тематика, зміст проведених педагогічних рад, засідань методичних об’єднань з даної проблеми).

9. Література

10. Адреса навчального закладу. Контактні телефони. Електронна пошта.

Програма розвитку науково-педагогічного проекту “Росток”

Головна мета освіти на сучасному етапі – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися протягом усього життя. Цьому мають сприяти пошуки нових педагогічних технологій, створення такого освітнього середовища, яке дало б змогу виявити здібності, нахили конкретної індивідуальності, забезпечувало б потреби і можливості кожного школяра, сприяло б формуванню дитини, яка здатна бути суб’єктом розвитку своїх здібностей. Серед таких педагогічних технологій і є Всеукраїнський проект “Програма розвитку дітей “Росток”.

Мета проекту:

– створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, на основі гуманізації, інтеграції, екологізації змісту освіти;

– становлення духовної культури особистості в процесі формування цілісної картини світу та уявлення про місце людини в ньому як невід’ємної частини природи;

– формування загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку творчих здібностей відповідно до вікових особливостей.

Реалізація проекту “Росток” здійснюється за такими основними напрямами:

– інтеграція знань учнів у процесі вивчення інтегрованих курсів початкової і середньої школи;

– наступність навчання під час переходу з дошкільного закладу до початкової школи і від початкової до середньої школи на основі інтеграції змісту навчання;

– виховання екологічної культури школярів на засадах інтегрованого підходу до навчальної діяльності;

– інтегрований підхід до формування здорового способу життя учнів;

– естетичне виховання дітей на основі інтеграції предметів художньо-естетичного, гуманітарного і природничо-математичного циклів у початковій і середній школі;

– профорієнтація учнів на основі комплексної діагностики їхнього розвитку в умовах профільного навчання;

– особистісно-орієнтований підхід до формування творчої індивідуальності вчителя.

Нормативно-правове забезпечення

Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за науково-педагогічним проектом “Росток” проводиться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р. №62 “Про розвиток науково-педагогічного проекту “Росток” в Україні”, від 31.01.2005р №63 “Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті “Росток” і від 05.06.2006 №430 “Про затвердження типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом “Росток”.

Регламент діяльності науково-педагогічного проекту «Росток»

Діяльність науково-педагогічного проекту «Росток» регламентується наступними документами:

1. Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.1996 № 116 «Про комплексний експеримент з розробки змісту, методів і педагогічних технологій програми розвитку дітей «Росток»;

2. Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.09.2001 № 623 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі загальноосвітніх шкіл № 50 м. Херсона, № 18 м. Миколаєва, спеціалізованої школи № 287 м. Києва»;

3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 № 62 «Про розвиток науково-педагогічного проекту «Росток» в Україні на період до 2009 року»;

4. Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 № 63 «Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток»;

5. Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2006 № 400 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2 Житомирської області»;

6. Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.058.2006 № 589 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі Харківської гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської області»;

7. Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2006 № 590 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня ім. Д. Турбіна Сумської області»;

8. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2007 № 369 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі загальноосвітнього навчального закладу – спеціалізованої школи № 17 з поглибленим вивченням математики м. Києва»;

9. Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2009 № 251 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»;

10. Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року»;

11. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2010 № 1303 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»;

12. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 567 «Про Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»;

13.  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 р. № 435 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2012/2013 навчальний рік».

Робота зі словниковими словами

Тема. Робота зі словниковими словами
Тип уроку : урок рефлексії
Клас  3-А
Предмет   українська мова
Основні цілі уроку:
а)  діяльнісні:
– підвищувати орфографічну грамотність при вивченні словникових слів,
– вчити дітей  засвоювати на практиці словникові слова,
– закріплювати вміння розрізняти  наголошені і ненаголошені склади, виділяти наголошений  звук у слові,
– вчити виявляти причини утруднення у написанні словникових слів,
–  тренувати пам’ять, орфографічну пильність,-
– розвивати уважність, орфографічну зіркість та здібність  сприймати слова з голосу.

б) навчальні : сприяти  засвоєнню учнями  правопису  словникових слів

Очікуванні результати:
а)знання:
– знати правопис  словникових слів, які засвоїли учні на уроці,
б) уміння:
–  вміти  на  малюнках  словникових слів зображати сумнівну  букву, користуватися різними видами словників.

Розумові операції:
Аналіз, порівняння  асоціація, узагальнення, класифікація.

Демонстраційний матеріал: малюнки словникових слів, дитячі маски,  словниковий тренажер,  карта України
Технічне забезпечення уроку: комп’ютер
Обладнання : Слайди, тлумачний словничок для кмітливих діточок.

Урок1: Визначення прикметників, що відповідають на питання «який?», «яка?», «яке?», «які?»

3 900 / 4 500

Визначення прикметників, що відповідають на питання

«який?», «яка?», «яке?», «які?»

Українська мова. –  Суми, ЗАТ «ІСА Інтерпапір» 2008.

2-й клас 3 частина

 

Ольга ДЗІРАЄВА,учителька початкових класів приватної школи «Олімп», м.Київ.

 

Мета: закріплювати і систематизувати знання про слова-ознаки предметів, про зв’язок прикметників з іменниками; вправляти учнів у визначенні прикметників, що відповідають на питання різного роду і числа; вчити добирати до іменників прикметники; формувати уміння фіксувати власні труднощі у роботі, виявляти їх причини, будувати і реалізовувати проект виходу із ускладнень, користуючись складеними алгоритмами; привчати до самостійності у роботі; виховувати бажання працювати; розвивати інтерес до вивчення української мови.

 

ХІД УРОКУ

І. Самовизначення до навчальної діяльності.

Організація класу.

Дзвенить дзвінок.

Починається урок.

Нумо дружно працювати,

Щоб мову рідну добре знати.

Робота в зошитах:

― Чим цікавий сьогоднішній день?

Каліграфічна хвилинка ( за вправою № 170, с.75)

― У який образ ще можна перетворити букву «р». Намалюйте його на своїй магнітній дощечці.

За ейдетичним принципом трансформації учні малюють рибку, ручку тощо.

Списування зразків букв.

Виконання вправ 177, 171, с.76

― Щоб мандрувати далі Мовним лісом, треба впевнитись, чи добре ви запам’ятали, що таке прикметники, чи умієте їх розпізнавати, чи правильно ними користуєтесь у своєму мовленні. Цьому і буде присвячений наш урок.

 

ІІ. Актуалізація знань та фіксація ускладнення у власній діяльності. Включення учнів в ігрову діяльність.

Учні передають один одному чарівну паличку і говорять «чарівні» слова.

Ми зайшли у чарівний ліс.

Озирнись і обдивись.

Вивчи правила всі ти,

Аби ліс той перейти.

Мови української красу

Ти збирай, як сонечко росу.

Як знання і вміння прикладеш,

Таємничий ліс увесь пройдеш.

Повторення вивчених правил та алгоритмів.

Учні розповідають про мовний ліс, у якому ростуть квітки-прикметки і в сонечка «прикметникового» кожен промінчик вказує на ознаку іменника: за формою, кольором, смаком, розміром і тощо.

Повторення алгоритмів, створених на минулому уроці.

Учні отримують завдання.

•Доберіть прикметники до предметів: зайчик, диня сонечко.

(Зайчик (він, який?) – сірий, косоокий, боязкий тощо.)

Гра «Відгадай предмет за ознаками»

•Повторення знаходження прикметників серед інших слів.

(Знаходимо іменники, від іменників ставимо питання до прикметників.)

Самостійна робота.

Учні виконують завдання і перевіряють себе самостійно за поданим пізніше зразком для самоперевірки.

 

ІІІ. Осмислення місця і причини труднощів.

Локалізація ускладнень. Побудова проекту виходу із ускладнення.

Визначення теми та індивідуальної мети уроку.

Знайти місце і причину труднощів у власній діяльності.

Складання плану виходу із труднощів.

Вчитель допомогає дітям намітити, скласти план усунення помилок.

 

ІV. Узагальнення труднощів у зовнішньому мовленні.

Повторення теоретичного матеріалу та його озвучення.

Уточнення алгоритму виправлення помилок.

Фізкультхвилинка.

 

V. Самостійна робота з перевіркою по еталону.

Організація самостійної роботи.

Учні самостійно працюють над виконанням завдання. Ті, хто закінчують роботу, піднімають сигнальну картку, отримують «Зразок для самоперевірки».

Самооцінка та виправлення своїх помилок.

Колективне обговорення допущених помилок, виявлення їх причин. Повторення алгоритмів.

 

VІ. Включення в систему знань та повторення.

Виконання учнями самостійно творчого завдання.

― До іменників добрати один прикметник та правильно записати доповнений текст в зошит.

Пригріло сонечко. Розтанув сніг. Побігли струмочки. На деревах з’явились листочки. Настала весна.

 

VІІ. Рефлексія діяльності.

Підсумкова бесіда.

― Чому був присвячений урок?

― При виконанні яких завдань були труднощі?

― Чи змогли їх подолати? Як?

― Яке завдання для вас було найважчим? Яке було найцікавішим?

Вихід з ігрової діяльності уроку.

― Чи багато квіток-прикметок назбирали за урок у букет?

― На прощання лісові звірята вирішили вам подарувати чудовий букет квітів-прикметок, який вони назбирали в Мовному лісі. Прочитайте слова, які написані на цих квітах.

Учні отримують малюнки букетів, на зворотньому боці яких слова вірша).

Ніжна. Мила, світанкова,

Ясна, чиста, колискова,

Мелодійна і квітуча,

Дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова,

Красна, чарівна, шовкова,

Найдорожча, добра, власна,

Мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова,

Українська наша мова!

(Д. Білоус.)