Cемінар «Впровадження інноваційних педагогічних технологій за науково-педагогічним проектом «Росток»

З 03 липня по 07 липня 2012 року на виконання наказів Міністерства освіти і науки від 31.01.2005 № 63 «Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті «Росток», від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року» та відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту проводиться Всеукраїнський науково-практичний навчальний семінар «Впровадження інноваційних педагогічних технологій за науково-педагогічним проектом «Росток».

НПП «Росток» – це комплексна програма розвитку дитини. Основою навчання є розвиваючий інтегративно-діяльнісний підхід. Метою проекту є впровадження розвивально-освітніх програм, які орієнтовані на формування здібностей дитини до самонавчання, саморозвитку, самореалізації. Дітям надається можливість експериментувати, творити і проявляти себе. Ця програма є синтезом ідей і нових концепцій освіти з позицій наступності з традиційною школою. Одна з особливостей «Ростка» – використання принципу «мінімакса» – пропонувати учням навчального матеріалу більше, а контролювати рівень знань відповідно до державного стандарту. Слід підкреслити, що завдяки системному підходу, що враховує індивідуальні особливості та потреби учнів, програма підвищує їх загальну мотивацію до навчання.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася автор науково-педагогічного проекту Росток, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт, к.п.н. Пушкарьова Т.О. Вона розповіла про наукові засади проекту та особливості технології діяльнісного методу, інтеграцію змісту і методів навчання. Діяльнісна технологія базується на позиціях: самовизначення учнів до діяльності, нормореалізації, нормотворчості. Використання новітніх педагогічних та комунікаційних технологій підвищує ефективність урока, учні показують на 20% кращі результати. «Запорукою успіху є розвиваюче навчання, індивідуальний підхід до дитини, високий рівень мотивації учнів, використання новітніх методів і засобів навчання, зокрема ІКТ. Значна увага у проекті Росток приділяється формуванню компетентностей, затверджених світовою спільнотою та ЮНЕСКО: вільне володіння іноземною мовою, комп’ютером, інформаційна культура, вміння працювати у команді, мотивація до навчання тощо. Якості успішної людини закладаються у початковій школі», – вважає автор проекту Росток.

Про важливість використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі повідомила науковий співробітник відділу інформаційних і інноваційних технологій ІІТЗО Гущина Н. І. «В освіті повинні розвиватися технології, які формують в учнів уміння вчитися, оперувати та управляти інформацією, швидко приймати рішення, брати на себе відповідальність. Інформаційні компетентності є важливим елементом вмінь і навичок ХХІ століття. Росток як інноваційна навчальна програма, яка випереджає традиційну систему освіти, активно використовує ІКТ». Наразі розробляються електронні посібники, які дозволять підвищити ефективність та інтерес до навчання. Посібник «Навколишній світ» для учнів 2 класу є першим електронним посібником для початкової школи такого рівня. Це інтерактивний електронний засіб навчального призначення нового покоління. Усі уроки чітко і логічно структуровані. Дуже важливим елементом є відео з музикою з фізкультхвилинкою для вправ. Ілюстративні відео- та аудіоматеріали, фрагменти з мультфільмів та пізнавальних фільмів доповнюють посібник. Є певний перелік інтерактивних завдань, що виконуються за допомогою комп’ютера або інтерактивної дошки.

На пленарній частині семінару було представлено програму Панаборд компанії Panasonic. Використання інтерактивних комплексів є звичною справою у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах. На базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти компанія Panasonic постійно проводить навчання і тренінги для вчителів. Учасники заходу дізналися про структуру програмного комплексу, особливості його роботи, яке програмне забезпечення для цього потрібне, як створюється урок і яким чином використовуються на смарт-дошках електронні матеріали, що розроблені вчителями.

Майже всі загальноосвітні навчальні заклади, які навчаються за програмою Росток, використовують у навчальній діяльності освітній портал «Щоденник.ua». Він поєднує можливості електронного документообігу сфері освіти з інструментами соціальної мережевої взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. Проведені дослідження підтерджують користь і важливість такого порталу для системи освіти. Регіональний менеджер компанії «Щоденник.ua» Лобода Д. Л. розповів про напрямки співпраці вчителів з порталом. «Основний принцип роботи компанії – партнерство через взаємодію – перш за все стосується безпеки дітей у всесвітній мережі Інтернет». Компанія має всі технічні можливості, щоб гарантувати таку безпеку. Сторонніх людей у мережі немає, кожен користувач зареєстрований і має індивідуальний пароль доступу.

Крім того, часто для вчителів важливим є обговорення дискусійних питань та нововведень, а також розміщення своїх матеріалів. «Щоденник.ua» вдало поєднує всі сучасні засоби комунікації та дає можливість створювати власні спільноти та приєднуватися до тих, що вже існують.

Участь у роботі семінару взяли понад 140 осіб – вчителі загальноосвітніх навчальних закладів працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних установ, керівники навчальних закладів та вчителі, які використовують інноваційні науково-педагогічні технології у навчально-виховному процесі.

Робота семінару проводиться за секціями:

1.      Нормативно-правове забезпечення організації діяльності навчального закладу за науково-педагогічним проектом «Росток».

2.      Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу до навчання у науково-педагогічному проекті «Росток».

3.      Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

4.      Інноваційні підходи до організації навчального процесу.

5.  Створення інноваційного освітнього простору в Україні.

Проведення тренінгів для підвищення рівня кваліфікації вчителів є вимогою часу, оскільки протягом 15 років своєї роботи комплексна програма розвитку дитини «Росток» змінюється і вдосконалюється, підготовано нові навчальні курси і підручники. Так, з 2012/2013 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють за НПП «Росток», буде вивчатися новий навчальний предмет «Інформаційна культура». Внесення зазначеного предмету до навчального плану відповідає державному стандарту початкової освіти галузі «Технології».

Сьогодні спостерігається стрімкий ріст ІКТ у сфері освіти, новітній інструментарій є ефективною та невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. ІКТ надають широкі можливості для викладання і навчання, задовольняють індивідуальні потреби учнів та забезпечують формування основних компетенцій, необхідних у суспільстві, що ґрунтується на знаннях. Основне – правильно і вміло використовувати технології у навчально-виховному процесі, а не лише сам факт наявності цих технологій та доступу до них.

Росток є високоефективною системою, яка всебічно розвиває дитину, допомагає розкрити її таланти і здібності, вчить мислити творчо і знаходити власні шляхи вирішення проблем, у якій для підвищення якості навчального процесу вдало використовуються новітні ІКТ. Інформаційна культура є невід’ємною складовою культури людини у ХХІ столітті.

[gallery ids="670,671,672"]

Вчителі обговорили питання реалізації нових державних освітніх стандартів

Вчителі обговорили питання реалізації нових державних освітніх стандартів 28 травня – 1 червня 2012 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Управління якістю загальної середньої освіти в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів у науково-педагогічному проекті «Росток».

У роботі семінару взяли участь 132 учасники, серед яких: учителі та керівники навчальних закладів Київської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської, Луганської, Запорізької, Донецької, Рівненської, Сумської, Вінницької, Чернігівської, Херсонської областей та міст Києва, Севастополя і Сімферополя.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Наталія Клокар, ректор інституту, доктор педагогічних наук, професор кафедри управління освітою, Заслужений працівник освіти України, яка розповіла про основні питання розвитку освіти Київщини та систему функціонування науково-педагогічного проекту «Росток» в області.

На семінарі виступила автор і керівник проекту «Росток», кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту Тамара Пушкарьова, яка поінформувала про теоретико-методичні засади Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Росток».

Протягом п’яти днів роботи науково-практичного семінару працювали секції:

1. «Управління розвитком навчального закладу»;

2. «Початкова школа: забезпечення реалізації нових Державних стандартів у науково-педагогічному проекті «Росток»;

3. «Забезпечення якості загальної середньої освіти в процесі реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

Для учасників організовано лекції, практичні заняття, тренінги, показано відеозаписи уроків з використанням діяльнісної технології навчання. Вчителі основної школи ознайомилися з методикою навчання курсу «Теорії ймовірностей та математики», інтегрованого курсу «Навколишній світ», який є пропедевтичним до вивчення фізики, географії, хімії, біології. А для вчителів початкових класів запропоновано опрацювати діяльнісну технологію викладання математики, інтегрованого курсу «Навколишній світ», української мови, інформаційної культури.[gallery ids="679,680,681,682"]

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Пропедевтичне вивчення української мови у 1 класі за науково-педагогічним проектом “РОСТОК”. Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків”

6 квітня 2012 року Інститут інноваційних технологій і змісту освіти спільно з відділом освіти Васильківської районної державної адміністрації провели Всеукраїнський науково-практичний семінар “Пропедевтичне вивчення української мови у 1 класі за науково-педагогічним проектом “РОСТОК”. Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків”.

Захід було проведено на базі навчально-виховного комплексу “Ковалівська гімназія” (с.Ковалівка Васильківського району Київської області). Даний навчальний заклад є інноваційним, що передбачає цілісний всебічний розвиток особистості. НВК “Ковалівська гімназія” складається з дошкільного навчального закладу, центру художньо-естетичного виховання, де діти мають можливість займатися музикою, відвідувати заняття студії образотворчого мистецтва, фітодизайну й лозоплетіння, хореографічної студії. До складу комплексу входить  загальноосвітня школа, гімназія і спортивна школа.

Участь у семінарі взяли вчителі початкових класів, які працюють за науково-педагогічним проектом “РОСТОК”, з Дніпропетровської, Запорізької , Київської, Сумської областей та міста Києва.

З вітальним словом перед учасниками виступили Гейко Ірина Миколаївна, начальник відділу освіти Васильківської РДА повідомила про рівень розвитку району, надала коротку характеристику інноваційних проектів, до яких залучені школи району: «Крок за кроком», «Росток», «Інтелект України». Бондаренко Людмила Анатоліївна, директор НВК “Ковалівська гімназія”, розповіла про історію школи та запросила учасників на екскурсію школою. Воронцова Емілія Валеріївна, начальник відділу науково-педагогічних технологій і проектів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, розповіла про зміни, що відбулися у навчальних планах НПП Росток відповідно до нового державного стандарту. 6 квітня 2012 року нові навчальні плани НПП Росток було затверджено наказом МОНмолодьспорт.

Зі змінами та нововведеннями у Державному стандарті початкової освіти та навчальних програмах для початкових класів ознайомила присутніх Тарнавська Світлана Степанівна, науковий співробітник відділу науково-педагогічних технологій і проектів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Автор програми та підручників з української мови для початкових класів, розроблених за науково-педагогічним проектом “РОСТОК”, Кальчук Марія Іванівна презентувала нові програми з письма та читання для 1 класу. Зазначені програми відповідають новим вимогам загальної шкільної освіти з української мови – формування й удосконалення умінь і навичок учнів для оволодіння українською мовою в усній і письмовій формах. Практичним втіленням наукових ідей автора програми став відкритий урок у першому класі, на якому вчитель української мови Джура Олена Петрівна опрацювала з дітьми тему “Смислорозрізнювальна роль звуків у мові”, що є вагомою пропедевтичною підготовкою до вивчення української мови у початковій школі.

Учасники семінару обмінялися досвідом роботи за науково-педагогічним проектом “РОСТОК”. Під час семінару було вирішено розширення формату роботи постійно діючого семінару для опрацювання навчальних програм та змістового наповнення уроків, а також створення бази відкритих відео-уроків, презентацій на сайті НПП “РОСТОК”.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні технології в системі загальної середньої освіти»

20-22 березня 2012 року у м. Херсон відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні технології в системі загальної середньої освіти».

Організаторами заходу виступили: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Херсонська академія неперервної  освіти, управління освіти Херсонської міської ради. Захід відбувся на базі Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50. Участь у семінарі взяли педагоги з Одеської, Донецької, Запоріжжя, Харкова, Івано-Франківська, області, а також з навчальних закладів Херсона та Херсонської області.

Учасників семінару привітали: заступник Херсонського міського голови С.М.Черевко, і заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Т. О. Пушкарьова.

На базі Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 було проведено лекції, практичні заняття за науково-педагогічним проектом «Росток», було організовано відвідування уроків та позакласних заходів з використанням інноваційних та інформаційних технологій.

Вчителі початкових класів мали змогу побачити організацію уроків за моделлю «1 учень – 1 компютер» та попрактикуватися у адмініструванні нетбуків за допомогою шкільного нетбука.

Вчителі основної школи ознайомилися з технологією діяльнісного навчання математиці, елементами теорії ймовірності, інтегрованого курсу «Навколишній світ»

Під час роботи у секції керівників навчальних закладів, що відбулася на базі навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 56 та спеціалізованої з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови школи № 30 І-ІІІ ступенів м. Херсону учасники ознайомилися з методами модернізації та інформатизації навчально-виховного процесу та технологіями змішаного фінансування діяльності навчального закладу.

Учителі, які взяли участь у семінарі, також дізналися про інформаційні ресурси Всеукраїнської освітньої мережі «Щоденник», програму «Партнерство в навчанні», які спрямовані на підвищення якості організації навчально-виховного процесу, оптимізацію організації та управління навчальними закладами та роботу з громадськістю, розробками електронного інтерактивного навчального контенту, прикладами його використання вчителями та учнями.

Під час семінару відбулося нагородження Пушкарьової Т.О. подякою міського голови міста Херсона за 20-річну співпрацю та вагомий внесок у розвиток освіти міста.

Учасники семінару високо оцінили якість підготовки, організації та змістовну наповненість заходу.

«Навколишній світ» – інноваційний інтегрований навчальний предмет для початкової та середньої школи

 17 лютого 2012 року в рамках ХV Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» було проведено навчальний семінар Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, який презентував інтегрований навчальний курс для загальноосвітніх навчальних закладів «Навколишній світ». Цей курс розроблено Т.О.Пушкарьовою для учнів 1-6 класів, які навчаються за навчальною програмою науково-педагогічного проекту «Росток».

Предмет синтезує у собі базові знання з фізики, хімії, астрономії, екології, історії, біології та з інших дисциплін. Основні задачі курсу –всебічний розвиток дитини, формування поняття про світ та мотивація до навчання.  «Навколишній світ» враховує всі вікові особливості школярів. Особливості предмету та методика його викладання сприяють підвищенню мотивації учнів до навчання.

Методи викладання даного навчального предмету вже досить давно та широко використовуються вчителями. Один з них – діяльнісний підхід. Під час уроку викладач дає дітям завдання: за допомогою вже існуючих знань, пояснити те чи інше явище. Дуже важливим є інтерактивний метод. У ньому поєднуються і полілог (запитання –відповідь), і «мозковий штурм», і розробка власних проектів. Інший підхід – постановка проблеми. Учні повинні знайти неточність або помилку в наданому їм матеріалі. Також є ще один метод роботи – драматизація: учні в образах тварин і комах у дискуті повинні довести свою точку зору щодо поставленого питання. Вся робота несе в собі багато ігрових моментів і саме тому увага дітей залишається сконцентрованою на темі весь час. Учні, які пройшли курс «Навколишній світ» набагато легше сприймають складні предмети старшої школи.

Директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Н.К. Колечко,  вчитель фізики спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, яка працює за програмою «Навколишній світ», розповідає про особливості підготовки до уроку до уроку: «Щоразу я маю вигадати щось нове, цікаве. Це дуже копітка робота, проте, активність та зацікавленість дітей того варта. Вони з легкістю розвязують задачі над якими сидять учні старших класів».

Цей унікальний курс вже викладається у понад 300 школах України. Діти не тільки не втрачають цікавості до навчання у майбутньому, а й стають призерами олімпіад. «Навколишній світ» має за мету розповісти дітям, що всі науки пов’язані між собою, весь світ – це єдине ціле, а знання – необмежені можливості.