На допомогу вчителям 2-х класів, які працюють за новими підручниками з української мови (автори Кальчук М.І., Карась Н.І.).

Особливості  підручника  з української мови та  методичні  рекомендації 

Метою оновлення підручників з української мови  за педагогічною технологією Росток для 2 класу стала необхідність перегляду їх щодо відповідності   Державному стандарту  початкової  загальної освіти та Освітньої програми початкової школи, педагогічна технологія «Росток», яка створена  на основі  Типової освітньої програми розробленої під керівництвом О.Я.Савченко (1-2 класи).

Згідно Державного  стандарту початкової освіти, оновлені підручники забезпечують умови для виконання мети початкової освіти:  «Гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості» та принципів, які забезпечують відповідність  віковим особливостям 6-7 річної дитини, визнання її прав  на навчання через ігрову діяльність, яка забезпечує радість пізнання нею навчального матеріалу й  збільшення часу на її творчість та широке використання  дослідницької й проектної діяльності.

Освітній процес, який забезпечували  підручники 1 класу цілком відповідали меті початкової школи та цінностям  дитинства, але у другому класі не було в системі продовжено цю роботу.  Тому постало завдання у другому класі забезпечити наступність вивчення української мови після першого класу, а значить –  привести в систему зміст та форми роботи відповідно першого року вивчення української мови. Також виникла потреба активніше використовувати в освітньому процесі дослідницьку та проектну діяльність,  яка приноситиме радість дитині та надасть більше можливостей щодо розвитку творчості, допитливості  та самостійності  вже другокласників. З цією метою  удосконалено види навчальної діяльності (групова робота, дослідження,  спостереження), створено особистій простір для діяльності, створюючи умови для власного вибору.

Матеріал розроблено на основі тематичного планування. До кожної теми підібрану велику кількість вправ, щоб учні мали можливість цілісно побачити певну мовну тему та опрацювати їх в системі. Така насиченість вправ дає можливість вчителю, у зв’язку із виділенням різної кількості годин на вивчення української мови школами відповідно робочого плану навчального закладу,  самостійно визначати кількість годин на вивчення певної теми при складанні календарного планування. Ми ж подаємо як можливий варіант календарного планування української мови для І семестру із розрахунку  4 години на тиждень.

На що потрібно звернути увагу вчителям, розпочинаючи роботу за новими підручниками (автори Кальчук М.І., Карась Н.І.)?

 Особливістю вивчення української мови за педагогічною технологією Росток для І циклу навчання у початковій школі залишається навчання через гру, казку, а значить відведення значного місця для  театралізації. (Тому у класі відповідно повинен бути хоча елементарний реквізит, декорації.) Насамперед потрібно знати, що  в нових підручниках внесено корективи в існуючі авторські (Кальчук М.І) лінгвістичні казки. Після ознайомлення з лінгвістичною казкою у підручнику учням надається можливість  (завдання з відведеним  спеціальним місцем) передати  свої враження від почутого чи побаченого в інсценізації, а також передати свої  думки через власні  малюнки або створити їх  в групі. Учні  можуть імпровізувати з репліками, відтворюючи діалоги з  авторських казок, брати  участь у виставі, навчаючись у дії правильно  і доречно добирати інтонацію, міміку, жести, рухи. Після інсценізації школярі діляться театральним досвідом та обговорюють враження від драматизації з позиції учасника чи глядача.

У підручнику вправи побудовано так, щоб учні не відтворювали теоретичний матеріал, а досліджували, висловлюючи свої думки, спостерігали за мовними явищами (звуками, словами, реченнями, текстами) та конструювали їх.  Це  забезпечує розвивальний,  партнерський  підхід до навчального  процесу. Згідно сьогоденних завдань початкової освіти, зокрема І циклу навчання, у посібнику введені нові позначки (основне завдання їх прописано):

 1. Сова з указкою пропонує учням звернути увагу на інформацію, яка буде потрібна учням для правильного і усвідомленого користування усним і писемним мовленням.
 2. Сова без указки просто пропонує прочитати інформацію чи виконати завдання.
 3. Телефон із знаком питання – проектна діяльність учнів з використанням сучасних електронних пристроїв.
 4. У другій частині підручника, у зв’язку із адаптацією учнів у новому навчальному році та певній навченності другокласників (каліграфічного і грамотного письма), введено додаткові позначки:
 • Робота у робочому зошиті має вже робочий вигляд: зошит і ручка.
 • Зайчик пише – удосконалення каліграфічного письма вивчених букв, буквосполучень.
 • Зайчик із блокнотом – запис думок, вражень, почуттів в окремому записнику(це може бути зошит будь-якого формату і навіть блокнот)

Приступаючи до уроків вивчення української мови, рекомендуємо оглянути підручник і зрозуміти  його зміст, ознайомитися із творчими завданнями. Бажано і перший урок провести для ознайомлення учнів із підручником. Виробити разом з учнями основні правила роботи на уроках української мови.

Насамперед  хочемо звернути увагу  вчителів на запропоновану для ознайомлення тему «Правопис слів з ненаголошеними голосними [е] [и]». Вона подається у підручнику на власний вибір: знайомити учнів із таким мовним явищем чи залишати для вивчення вже у 3 класі. Ми вважаємо, що на рівні пропедевтики учні повинні знати про  існування такого мовного явища, так як вони пишуть такі слова. Тому у підручнику є позначка * Для додаткового ознайомлення. І вчитель сам вирішує чи ознайомлювати учнів і відповідно вносить корективи у календарне планування.

Звертаємо увагу учителів також на виконання каліграфічних завдань. Так, повторюючи правильне написання літер, у підручнику їх начерк написано слабонаведеними лініями  з метою полегшення виконання завдання та уникаючи неправильного письма учнями. Рекомендуємо вчителю спочатку нагадити учням правильний начерк букв або показати за допомогою електронних пристроїв, а потім лише  дати їм  можливість  повторити письмо шляхом обведення букв, їх сполучень з іншими, а також написання слів і речень. Після цього можна переписати письмо у  робочому зошиті із сіткою № 1 або провести  аналогічні каліграфічні вправи.

Вивчення  теми «Мова і мовлення»  насамперед повинно стати мотивацією вивчення української мови та стимулом відзначення  Дня писемності. Також учні повинні знати  про наявність в Україні Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Приступаючи до вивчення цієї теми, вчитель повинен знати,  що підсумковий урок  бажано провести нетрадиційно. Якщо досвід вчителя/ки дозволяє, то це може бути урок-свято, а в іншому випадку учні вивчають вірші, готують усні виступи про мову або паперові чи електронні роботи готують. А щоб було цікавіше продемонструвати свої роботи, то можна запросити учнів з іншого класу, яким буде корисно і повчально послухати учнів саме другого класу про українську мову.

Уроки цієї теми варто інтегрувати з уроками музичного й образотворчого  мистецтв, трудового навчання, навколишнього світу, інформатики тощо.  Тому варто про це обговорити з учнями і мати загальну картину проведення підсумкового уроку.

Виконання вправ з цієї теми повинні виконуватись з врахуванням можливостей учнів та забезпечення класу. Наприклад, вправу 11 можна зробити під ксерокс і кращому учневі в оформленні і підготовці цієї роботи буде надаватися право виступити на підсумковому уроці, отримавши кілька індивідуальних порад від вчителя.

Виконувати вправи у підручнику рекомендуємо кольоровими олівцями, гелевими ручками, для вироблення естетичних смаків та емоційного сприйняття матеріалу, кращого запам’ятовування (обводити, підкреслювати, з’єднувати, розмальовувати тощо).  У змісті казок слід учням рекомендувати  малювати,  домальовувати. Наприклад с. 29-32, учні можуть домалювати фрагменти лісової галявини, лісу, річки тощо.

Щодо утворення палітри слів у підручнику (с.9), то виконання таких вправ пропонується через записування слів кольоровими олівцями, гелевими ручками так, щоб це нагадувало палітру, а над ними  намалювати відповідні предмети. Слова повинні бути яскравими, різних кольорів, красиво написані.

На завершення вивчення цієї теми, перевірочний вид роботи проводиться з діагностичною метою. Учитель матиме загальне уявлення щодо вироблення індивідуальних завдань під час виконання каліграфічних вправ.

Вже під час вивчення теми «Мова і мовлення»   введена позначка «Звірята з телефоном».  Це дослідницькі, творчі завдання, покликані розвивати творчість, креативність учнів. Школярі можуть створювати прості медіапродукти (фото, листівки, комікси, книжечки, стіннівки, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки.

 Її введено  на основі проблемно-пошукового підходу до вивчення програмового матеріалу. У рамках вивчення  будь-якої теми, через їх виконання, окреслено ті проблеми (дослідницькі чи проблемні запитання), які  стануть основою практичної роботи дітей у групах чи самостійно. Рекомендуємо вчителям вже на першому уроці, ознайомлюючи учнів з новою темою, замалювати ці позначки, привертаючи увагу учнів, адже  вони даються для виконання  на певний проміжок часу.  Батьки також  можуть прийняти активну участь у шкільному житті дитини, допомагаючи їм знаходити інформацію у різних джерелах, разом готуючи матеріали, костюми тощо.

Після вироблення мотивації вивчення української мови розпочинається конкретне  ознайомлення із мовними поняттями. Спочатку повторюємо вивчений матеріал у 1 класі. Учні вже уміють знаходити літери на малюнку та самі зможуть домальовувати. Ці малюнки повинні бути кольоровими, яскравими. Таку роботу можна інтегрувати з уроками малювання. Головне завдання теми «Повторення вивченого в 1 класі» – повторити вивчений матеріал, налаштувати учнів на те, що вони вже чимало знають про українську мову і багато чому вже навчилися.

Розпочинаючи роботу у  ІІ частині підручника, потрібно учнів знову познайомити з її особливостями. Завдання №2 спонукає учнів до роздумів: А чи все вони знають про звуки? Лише після цього  варто запропонувати  завдання із вправи № 3.  Цей  нетрадиційний  урок  у методиці називається урок-казка із вільною структурою і формою проведення. На такому уроці учні мають право і не писати у робочих зошитах, а лише діяти, малювати. До цього уроку потрібно підійти творчо, враховуючи можливості учнів та класу. (Методика ознайомлення з казкою  описана у методиці).  Учитель/ка може знайомити учнів частинами, ставлячи запитання до кожної з них і підкреслюючи головну інформацію, а можна підготувати інсценізацію з кількома учнями, написавши їм слова на листочках і повісивши за ширмою. Так як до першої теми  «Мандрівка на казкову Галявину звуків» подано 17 вправ, то її можна проводити 2-3 уроки. Дійсно Галявина звуків велика і вміщує багато інформації.  Але вчителю не потрібно ставити за мету, щоб учні все знали про звуки з перших уроків. Вони будуть надалі оволодівати цим матеріалом і постійно повертатися до змісту казок, їх малюнків та демонструвати постійно власні малюнки до придуманих казок. Ці перші 2-3 уроки подають блочну інформацію для загального ознайомлення, а не вивчення. Тому вчителеві важливо спочатку відслідкувати наступне вивчення тем кожного уроку із загальної теми «Звуки і букви».

Переходячи до вивчення теми «Правопис слів», учитель повинен звернути увагу на введення нової позначка з метою надання можливості учня вільно писати на запропоновану тему. Але вчитель/ка можуть запропонувати учням і власну тему, яка стала більш актуальною у класі на даний момент. Після вільного письма учням пропонується записати у рядках підручника простим олівцем слова, які викликали труднощі в написанні. Саме ці слова вчитель/ка повинні взяти до уваги і прийняти рішення щодо часу і місця на уроці для їх ознайомлення чи пояснення правильного написання.

Твердження у підручниках пропонуємо писати простою або гелевою ручкою.

Для малювання предметів до словникових слів пропонуємо завести довідничок, із маленьких файликів, куди складати листочки із малюнками.

                                                            Календарне планування

І СЕМЕСТР 16 тижнів х 4 годин  =  64 години української мови

Календарне планування здійснюється вчителем/вчителькою на підставі навчальної програми (Освітня програма початкової школи за педагогічною технологією «Росток»)  у довільній формі. Воно визначає послідовність та тривалість вивчення   тем.

 Розподіл годин між  темами вважається орієнтовним. У разі потреби учитель/ учителька має право самостійно змінювати обсяг годин у межах вивчення окремих тем та періодично, відповідно поступу учнів,   вносити корективи та   приймати рішення про розподіл  часу на їх вивчення.

Автори підручників пропонують  можливий варіант календарного планування із розрахунку 7 годин на тиждень мовно-літературної освітньої галузі (І семестр: 4 год уроки української мови і 3 години – літературного читання; ІІ семестр: 3 год уроків української мови і 4 години – літературного читання). У разі прийняття школою іншого плану роботи  щодо виділення годин на вивчення мовно-літературної освітньої галузі, учитель/ учителька самостійно корегують години на вивчення тем.

                                                                        2 клас

                                  Орієнтовне календарне планування з української мови

                                                І семестр (64 год – 4 год на тиждень )

Календарний строк Дата проведення           Тема
1     Мова і мовлення

(І частина)

Мета. Формувати в учнів  поняття про мову як найважливіший засіб людського спілкування та усвідомлення ними значення української мови як державної.

 Показати красу і милозвучність української мови та виховувати почуття гордості  за українську мову та любові до неї

  Познайомити учнів із видами мовлення та дослідити  ознаки  культури усного  та писемного  мовлення.

Вступ. Ознайомлення із підручником

Мета. Ознайомити учнів  із темами підручника та  завданнями. Виробити з учнями правила роботи у підручнику.

С. 1-5

2-3     Мова як засіб спілкування

С. 1-13

3-4     Мови світу. Українська мова – державна мова Українс. С. 14-20
5     Ой, яка чудова  українська  мова!

С. 21-25

6-7     Мовлення. Усне мовлення. Вимоги до усного мовлення

Урок-казка «Бажання Зайчика»

С.26-37

8-9     Писемне мовлення. Вимоги до писемного мовлення

Урок-казка

С.38-44

10     Повторення і закріплення вивченого матеріалу

Перевірка  знань та умінь

С.45-46

11     Урок-свято

Мета. Виховувати почуття гордості  за українську мову та любов до неї. Розвивати зв’язне мовлення та розвивати ораторські й акторські  здібності.

12-13     Повторення вивченого в 1 класі

Звуки мови

Мета. Повторити вивчений матеріал про звуки і букви в 1 класі. Вчити  учнів правильно читати (напам’ять або із запису) український алфавіт;

розташовувати  слова за алфавітом з орієнтацією на першу літеру;

користуватися алфавітом у роботі з навчальними словниками.

С.47-52

14     Звуки мови. Позначення звуків буквами

С.53-56

15     Українська абетка. Склад

С.57-62

16     Слово

С.62-67

17     Правопис слів

С. 67-71

18     Речення

С. 72-76

19     Текст

С. 77-80

20     Повторення і закріплення вивченого. Перевір свої знання

С. 81-83

21     Контрольна робота. Списування
22-23        Звуки і букви

ІІ частина

Мета. Виробляти в учнів уміння розрізняти звуки і букви та вчити   позначати звуки буквами.

Вчити називати голосні і приголосні звуки та розрізняти дзвінкі й глухі, тверді та м’які приголосні звуки.

Залучати учнів до експериментування зі словами: змінювати, додавати, вилучати один звук (букву), склад в словах так, щоб вийшло інше слово.

Виробляти уміння правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухими;

Вчити учнів правильно наголошувати загальновживані слова та виробляти уміння ставити наголос у них.

Залучати учнів до експериментування  з наголосом: порівнювати і пояснювати  значення слів, які відрізняються лише наголосом.

Урок-казка «Співуча галявина»

С. 5-18

24-25     Голосні звуки

С. 19-23

26-27     Приголосні звуки

С. 24-29

28-29     Дзвінкі та глухі приголосні звуки

С. 30-35

30-31     Позначення звуків буквами я, ю, є, ї

С. 36-39

32-33     Позначення м’якості приголосних звуків

С. 40-44

34-35     Позначення на письмі звуків [шч], [дз], [дж]

С. 45-50

36-37     Розрізнення [г]-[ґ], [ф]-[хв]

С. 51-54

38-39     Повторення вивченого про звуки. Український алфавіт

С. 55-60

40-41     Склад. Наголошені й ненаголошені склади

С. 61-65

42     Повторення і закріплення вивченого матеріалу
43     Контрольна робота. Диктант
44     Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками
45     Правопис слів

Мета. Познайомити учнів з основними  правилами орфографії: велика буква на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, географічних назвах; позначення м’якості приголосних, правопис слів з апострофом; подовження приголосних звуків; написання букв, що позначають два звуки; перенос слів (з рядка в рядок складами, зі збігом приголосних, з літерами ь, й, буквосполученнями дж, дз, йо, ьо, апострофом, подовженими приголосними та вчити грамотно записувати слова на вивчені правила.

Урок-казка «Бажання Білочки»

С. 66-70

46-47     Вживання великої букви

С. 71-75

48-49     Перенос слів

С. 76-79

50-51     Подовжені м’які приголосні звуки

С. 80-84

52-53     Правопис слів з апострофом

С. 84-88

54     Правопис слів з ненаголошеними [е], [и]

С. 89-94

55     Повторення вивченого. Перевір себе

С. 94-98

56     Правопис словникових слів. Урок-казка

С. 99-103

57-58     Правопис словникових слів

С. 104-107

59     Повторення і закріплення вивченого матеріалу
60     Контрольна робота. Диктант.
61     Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками
62     Повторення і закріплення вивченого матеріалу за І семестр.
63     Контрольна робота. Перевірка мовних знань і умінь
64     Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Мовні ігри.

Опитування для освітян!

Шановні освітяни!

В новому навчальному році ми плануємо і надалі активно проводити навчальні курси, сесії, семінари, воркшопи, хакатони для педагогічних працівників.

З метою вивчення та врахування громадської думки освітянської спільноти щодо найцікавіших тем, які вони готові опановувати в новому навчальному році, ми у соціальній мережі Фейсбук проводимо опитування.

Приєднатися до опитування

Будемо вдячні Вам за обговореня освітніх питань!

Освітня програма педагогічної технології «Росток» для 1-2 класів початкової школи дозволена МОН України до використання в закладах загальної середньої освіти

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Освітня програма педагогічної технології «Росток» для 1-2 класів початкової школи дозволена МОН України до використання в закладах загальної середньої освіти" use_theme_fonts="yes"][vc_empty_space height="30px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Шановні колеги-освітяни, вчителі, керівники закладів загальної середньої освіти, батьки майбутніх першокласників!

У 2018 – 2019 навчальному році перші класи закладів загальної середньої освіти переходять на навчання за концепцією, програмами та навчально-методичним забезпеченням Нової української школи.

Водночас кожна школа, кожен вчитель, батьки учнів, згідно Закону України «Про освіту», мають право на добровільний вибір програм та технологій навчання, які відповідають освітнім Державним стандартам. Тому Міністерство освіти і науки України, відповідно до Статей 2, 33, 53, 54 Закону України «Про освіту» (додаток), враховуючи висновки експертиз та рішень Державної служби якості освіти (лист від 24.05.2018 №01-22/323), надало можливість закладам загальної середньої освіти запроваджувати ще 8 освітніх програм, підтвердивши їх право на це та відповідність цих освітніх програм Державному стандарту початкової освіти (лист від 25.05.2018 №1/9-344).

Серед цих 8 освітніх програм є й Освітня програма педагогічної технології «Росток» для 1-2 класів початкової школи з рекомендованим навчальним планом.

Інтегративно-діяльнісна технологія навчання «Росток» та її навчально-методичне забезпечення відповідає всім інваріантам концепції Нової української школи. Зміст освітньої програми «Росток», методи та сама технологія навчання «Росток» сьогодні цілком збігаються з ідеями НУШ. Технологія навчання «Росток» досліджена протягом 20 років, а її результати за всі ці роки апробовані, захищені за підсумками дисертаційних досліджень, підтверджені Наказами МОН, а головне – продемонстровані суспільству високим рівнем якості навчання кількох поколінь дітей. Освітня програма «Росток» доопрацьована відповідно до нового Державного стандарту початкової школи.

«Росток» – це розвивальна навчальна технологія. Вона реалізується за допомогою відповідного навчання педагогів (семінари) та спеціально розроблених на її основі навчальних посібників для учнів, які батьки можуть добровільно обрати і придбати для своїх дітей (як і будь-яку іншу книжку для розвитку дитини).

Навчання за технологією «Росток» не передбачає ніяких додаткових грошових внесків від батьків. Немає й інших додаткових вимог (конкурсний відбір, будь-яке, тестування тощо).

Технологія навчання «Росток» може бути використана для розвитку дітей також в умовах позакласної роботи, у процесі індивідуального та домашнього навчання. Отже батьки, тьютори, всі, хто займається індивідуальним навчанням дітей, можуть також самостійно опановувати технологію «Росток».

Заклади загальної середньої освіти, які на даний час з будь-яких причин не обрали для навчання технологію «Росток», але планують зробити це пізніше, матимуть таку можливість у будь-який час.

Маємо звернути увагу, що кожен державний навчальний заклад має право на державний компонент Нової української школи. Тобто все, чим має забезпечити дітей держава для навчання у Новій українській школі  має бути у них незалежно від освітньої технології чи освітньої програми, яку добровільно обирають вчителі та батьки для своїх дітей. Це право забезпечено Конституцією України та Законом «Про освіту».

Незалежно від впровадження технології «Росток» закладом загальної середньої освіти можуть бути обрані будь-які державні підручники. У такому випадку заклади мають можливість використовувати навчальні посібники за технологією «Росток» як додаткові, виключно для реалізації розвивальної технології, адже вона затверджена до впровадження саме як технологія. У Законі України «Про освіту» зазначено, що вчитель має право самостійно обирати технології навчання.

Будь-яка інформація на місцевому рівні щодо намірів відмови у фінансуванні та іншому матеріальному забезпеченні, що виділяється для НУШ, тих закладів освіти, які використовують у навчальному процесі інші освітні програмами (не Типові), безпідставна. Якщо батьки хочуть придбати дитині додаткові посібники за власний кошт – це виключно право батьків. Добре відомо, що додаткова навчальна література, інше додаткове навчальне забезпечення державного компоненту для підсилення розвивального ефекту навчання, також забезпечується за кошти батьків, за їх добровільним рішенням. І такий досвід застосовується у більшості європейських країн.

Шановні колеги педагоги, батьки!

Висловлюємо щиру подяку вчителям, керівникам закладів загальної середньої освіти, батькам за співпрацю, вашу зацікавленість у максимально ефективному розвиткові наших дітей  і за високу оцінку педагогічної технології «Росток»!

Просимо заклади загальної середньої освіти, які обрали працювати за педагогічною технологією «Росток», підтвердити свій намір офіційним листом, надіславши його на електронні адреси mgtedu@gmail.com, rostok95@ukr.net  для формування мережі таких закладів та її затвердження, за потреби, у Державній службі якості освіти.

 

З повагою,

автор і науковий керівник

педагогічної технології «Росток»          професор Пушкарьова Т.О.

 

Додаток

 

Із Закону України «Про освіту»

Пункт 3. статті 2 Закону «Про освіту» засвідчує: «Суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної цим Законом, спеціальними законами та/або установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством».

Новий Закон передбачає можливість для кожного навчального закладу використання сучасних варіативних, авторських програм, підходів до навчання та виховання дітей.

Стаття 33. Освітня програма.

 1. Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів.

Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти. Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів.

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти.

 1. Здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

 1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Перші класи в умовах Нової української школи

Лист від Державної служби якості освіти про відповідність Освітньої програми «Росток» (1-2 класи) Державному стандарту початкової освіти отримали.

Школи, перші класи яких планують працювати за педагогічною технологією “Росток” , мають подати попереднє замовлення на навчальні посібники найближчим часом.

     

Вдячні за співпрацю та сподіваємося на її успішне продовження!

Шановні колеги!

У відповідь на численні запитання з приводу використання педагогічної технології «Росток» в умовах Нової української школи повідомляємо наступне.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-254 від 20.04.2018 р.«Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» 2-9 класи продовжують працювати за державними стандартами  2011 року на підставі наказів МОН, що не втратили чинності, в тому числі наказу МОН № 905 від 06.08.2014 р. «Про впровадження педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах» (відповідні навчальні плани і програми – у додатках).

Програма для 1 класу успішно пройшла експертизу робочої групи Державної служби якості освіти як така, що відповідає Державному стандарту початкової освіти за умови врахування зауважень експертів. Програма доопрацьована відповідно до зауважень експертів. Відповідь про врахування зауважень вже направлена до Державної служби якості освіти. Офіційний документ із зазначеним висновком буде отримано і розіслано найближчим часом.

Разом із тим школи можуть використовувати педагогічну технологію «Росток» та відповідні навчальні посібники і в роботі за Типовими освітніми програмами, враховуючи, що технологія «Росток» не суперечить Концепції Нової української школи і новому Державному стандарту початкової освіти та враховуючи пункт 3 статті 33 Закону «Про освіту» від 05.09.2017р., який засвідчує: «Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів».

24 травня 2018 Держслужба якості освіти дозволила викладати за 8 нетиповими освітніми програмами у наступному навчальному році.

У школах можна буде навчати за 8 програмами, що не є типовими – висновок Держслужби якості освіти

Вдячні за співпрацю та сподіваємося на її успішне продовження!

    

Шановні колеги освітяни, шановні батьки!

Сьогодні відбулось спільне засідання робочої експертної групи Державної служби якості освіти з авторами проектів.
Висновок такий, що програми відповідають новому Державному стандарту початкової освіти, але мають бути враховані зауваження експертів. 
Автори подають відповіді на зауваження, після чого мають отримати офіційний протокол з вказаним вище висновком про відповідність освітніх програм Державному стандарту початкової освіти. 
📌Потім потрібно буде подати на затвердження до Державної служби якості освіти перелік шкіл, які обрали для своїх дітей навчання за педагогічною технологією «Росток», щоб надалі ці школи могли працювати за даною програмою.

Дякуємо за співпрацю та сподіваємося на її успішне продовження!

Сюжет ТК ПРИЛУКИ 7 березня 2018р.

“Росток” – курс на Нову українську школу

Дорогі колеги! Щиро дякую за творчу співпрацю і ваш безцінний внесок у розвиток наших дітей, критичне, свідоме і разом з тим креативне ставлення до проектування навчального процесу в умовах реформування освіти!

Це справжній професіоналізм високого ґатунку ! Вважаю, що процес реалізації концепції Нової української школи набирає сили і збагачується саме за рахунок таких новаторських педагогічних колективів!

Творчих здобутків, зростання і нових досягнень вам і вашим учням!

Автор педагогічної технології “Росток”, професор Пушкарьова Т. О.

 

 

 

У Фастові відбувся майстер-клас “Формування ключових компетентностей молодших школярів у процесі вивчення математики”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Рік МАТЕМАТИКИ. Дієві, доступні, цікаві технології вивчення математики- не суто кабінетна наукова робота, а ще обов’язково спілкування з учителями та учнями в школі.
Майстер-клас Жукової Олени Іванівни у Фастівському академічному ліцеї № 2.
Розглядалась традиційно складна тема. Задачі на рух. [/vc_column_text][vc_empty_space height="30px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_media_gallery_carousel image_border_radius="0px" project_icon_border_width="0px" arrow_bg_width="36x" arrow_border_width="0px" r_arrow_icon_paddings="0px 0px 0px 0px" r_arrow_v_offset="0px" l_arrow_icon_paddings="0px 0px 0px 0px" l_arrow_v_offset="0px" include="9238,9239,9240"][/vc_column][/vc_row]

Педагогічна технологія «Росток» в умовах реалізації Нової української школи

Шановні колеги освітяни, шановні батьки!
Маємо відповісти на чисельні звернення вчителів, керівників закладів освіти, батьків, які добровільно обрали для своїх дітей навчання за педагогічною технологією «Росток».
Освітня програма для 1 – 2 класів за педагогічною технологією «Росток» доопрацьована відповідно до нового Державного стандарту початкової школи, розглянута Комісією з педагогіки та методики початкового навчання Наукової-методичної ради з питань освіти МОН України. За результатами розгляду порушено клопотання про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», як такій, що відповідає Державному стандарту початкової школи (Протокол №3 від 21 лютого 2018 року). Пакет необхідних документів повністю підготовлено для проходження відповідної процедури згідно Закону «Про освіту».
Крім того, інтегративно-діяльнісна технологія «Росток» відповідає всім інваріантам концепції НУШ, досліджена протягом 20 років, а її результати підтверджені Наказами МОН, апробовані, захищені за результатами дисертаційних досліджень, а головне – продемонстровані суспільству високим рівнем якості навчання кількох поколінь дітей. Це при тому, що зміст, методи та технологія навчання Програми розвитку дітей «Росток» сьогодні цілком збігаються з ідеями Нової української школи.
Кожна школа, кожен вчитель, батьки учнів, згідно Закону про освіту, мають право на добровільний вибір програм та технологій навчання, які відповідають освітнім Державним стандартам.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ», «РОСТОК» ТА ІНШІ АВТОРСЬКІ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ЕКСПЕРТИЗУ НА ВІДПОВІДНІСТЬ НОВОМУ ДЕРЖСТАНДАРТУ, ЩОБ ПРОДОВЖИТИ ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ (Опубліковано на сайті МОН України 13 березня 2018 року о 09:00)

 

Шановні колеги!

Щиро дякуємо вчителям та вихователям, які багато років працюють за педагогічною технологією «Росток». Висловлюємо надію на майбутню плідну співпрацю тим, хто розпочинає її впроваджувати.

Наша успішна співпраця передбачає наступні кроки.

 1. Прийом попередніх письмових замовлень на навчально-методичну літературу. Протягом лютого – березня Підприємство приймає заповнені бланки Замовлень від закладів, які планують працювати за технологією «Росток» у наступному навчальному році. У замовленні слід вказати кількість примірників кожного необхідного найменування (якщо клас ще не сформований, вказується приблизна кількість). Надіслані вчасно замовлення дозволяють максимально точно сформувати тиражі та оперативно розпочати друк навчальної літератури. Звертаємо вашу увагу на те, що в усній формі замовлення не приймаються.
 2. Оплата навчально-методичної літератури проводиться посеместрово або повністю за весь навчальний рік. Звірити кількість примірників згідно вашого попереднього замовлення, підрахувати точну суму до сплати та уточнити банківські реквізити можна за телефонами у м. Суми: (0542) 25-15-94, 050-220-99-59, 068-634-70-57. Для своєчасного отримання навчально-методичної літератури необхідно її оплатити за І семестр не пізніше 1 вересня, а за ІІ семестр – не пізніше 1 лютого.
 3. Отримання навчально-методичної літератури. Якщо необхідна навчально-методична література вже надрукована та оплачена, ви можете домовлятися про дату та спосіб її доставки. Способи доставки: Укрпошта, Нова пошта, Автолюкс. В день отримання посилки просимо звірити наявність навчально-методичної літератури з інформацією у видатковій накладній. Всі питання вирішуємо оперативно.

 

Оновлені Прайси та бланки Замовлень знаходяться у розділі «Література».

 

Дякуємо за співпрацю та сподіваємося на її успішне продовження!

Нові можливості підвищення методичного рівня вчителів з української мови за педагогічною технологією «Росток»

У Концепції побудови Нової української школи зазначено: «сучасний учень повинен мати не просто певні знання, а має уміло ними користуватися у повсякденному житті, розв’язуючи різноманітні життєві задачі». Науково-педагогічна технологія «Росток» має багато власних напрацювань з цього питання.

По-перше, програма з української мови у початковій школі за педагогічною технологією Росток побудована за концентричним принципом, тобто, кожна тема вивчається у наступному класі у більшому обсязі та з поглибленням вивченого раніше матеріалу.

По-друге, організація навчального процесу у першому класі враховує вікові  особливості  сучасного учня, уміння, набуті у дошкільному віці, рівень  розвитку дрібної  моторики руки шестирічної дитини. Тому уроки навчання читання і письма проводяться окремо. На уроках  читання враховується різний рівень вміння читати. У підручниках запропоновано багато завдань, з використанням дидактичних ігор, застосовуються методи ейдетики, дидактична казка тощо. Це сприяє формуванню навчальних компетентностей, а також розвитку образного мислення, уваги й уяви.

По-третє, продовжується робота з вдосконалення підручників для 2-4 класів. Навчальний матеріал і завдання спрямовані, перш за все, на розвиток мовленнєвої та комунікативної компетентностей учнів, розвитку особистісних якостей.

Особливістю курсу є його суттєвий виховний компонент: виховання на цінностях, як зазначено у концепції “Нова українська школа”. Акценти зроблено на вихованні почуття поваги та любові до української мови, мотивації вивчати її та спілкуватися нею. Тому у 1-4 класах вивчення цього навчального курсу розпочинається з теми «Мова і мовлення». Кожного наступного року навчання ця тема розширюється і поглиблюється. Традиційно саме цій темі відводиться особлива роль: узагальнення набутих раніше знань, постановка завдання на новий навчальний рік, складання плану з опанування навчальним матеріалом.

Рушійною силою побудови Нової української школи є вчитель. У науково-педагогічній технології Росток належна увага приділяється підготовці та підвищенню професійного рівня вчителів початкових класів. У 2016-2017 н/р запроваджено нову форму надання методичної допомоги для вчителів – майстер-класи в інформаційно-консультативному центрі в Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Обухівського району, Київської області.

Власним досвідом щиро ділиться з колегами вчитель початкових класів, вчитель-методист, заслужений вчитель України, один із авторів чинних підручників з української мови для початкових класів – Кальчук Марія Іванівна. Майстер-класи демонструються на прикладі уроків, що проводяться в її класі. На заняттях детально розглядаються практичні аспекти і питання методики вивчення української мови, що викладаються під час щорічних навчальних курсів підготовки учителів до роботи за технологією «Росток».

Завданнями майстер-класу з вивчення української мови у школі І ступеню за педагогічною технологією «Росток»» у 2016-2017 н. р. є дослідження умов:

 • наступності навчання першокласника під час переходу з дошкільного закладу до початкової школи;
 • особистісно орієнтований підхід до формування творчої особистості молодшого школяра;
 • організаційні, психолого-педагогічні умови формування знань, умінь першокласників;
 • методичні прийоми організації навчальної діяльності на уроці «відкриття нового знання»;
 • технологічно-педагогічні аспекти проведення уроків рефлексії.

 

План роботи на 2016/17 н.р.

 ukr_mova

Ініціатори та наукові керівники проекту Майстер-клас за технологією “Росток”:

Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук,  професор, начальник відділу проектного управління Інституту модернізації змісту освіти МОН України, автор педагогічної технології «Росток».

Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник Інституту модернізації змісту МОН України.

Кальчук Марія Іванівна, вчитель початкових класів Української ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1, вчитель-методист, заслужений вчитель України, співавтор навчальної програми з української мови для 1-4 класів за педагогічною технологією «Росток».

 

Експерти та наукові консультанти проекту:

Пономарьова Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Чабайовська Марія Іванівна, доцент кафедри української мови та методики навчання, НПУ імені М.П.Драгоманова.

DSC_1131 DSC_5120 DSC_5135 DSC_5146 DSC_5186 DSC_5251 DSC_5267

Інноваційна форма підвищення кваліфікації

Шановні колеги!

Повідомляємо про започаткування нової форми підвищення професійної компетентності вчителів – майстер-класу з проблеми: «Інтегративно-діяльнісний підхід до викладання української мови в школі І ступеня за технологією «Росток».

Цей проект реалізується Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», адміністрацією Української ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 Обухівського районута за участю науковців ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Керівник: Кальчук Марія Іванівна, учитель початкових класів Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 1 Обухівського району, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, заслужений учитель України.

Науковий керівник: Пушкарьова Тамара Олексійвна, кандидат пед. наук, професор, начальник відділу проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Координатор: Ткаченко Аліна Олександрівна, методист відділу початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Мета створення майстер-класу з вивчення української мови у початковій школі за інтегративно-діяльнісною технологією – забезпечити реалізацію державної освітньої політики щодо вивчення української мови через поглиблене вивчення технології організації уроків «відкриття» нових знань, уроків рефлексії та залучення педагогів до активної участі в її засвоєнні через практичну діяльність.

Завданнями діяльності майстер-класу щодо вивчення української мови в школі І ступеня за педагогічною технологією «Росток»» є:

 1. Дослідження:
 • наступності навчання першокласника під час переходу з дошкільного закладу до початкової школи;
 • особистісно орієнтованого підходу до формування творчої особистості молодшого школяра;
 • організаційних та психолого-педагогічних умов формування знань, умінь першокласників.
 1. Уточнення прийомів організації навчальної діяльності на етапах створення проблеми; вимог до кожного етапу уроку.
 2. Вивчення технологічних аспектів організації уроків рефлексії.

Перше заняття майстер класу у вигляді семінару-практикуму на тему: «Інтегративно-діяльнісний підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності першокласників за педагогічною технологією «Росток» відбудеться 14 грудня на базі Української ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 Обухівського району Київської області.

Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00.

Довідки за телефоном:+38(099)526 17 93, Кальчук Марія Іванівна

P.S. Щоб дістатися Української ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (Обухівський район), необхідно їхати від метро «Видубичі» (сідати в останній вагон і виходити до автовокзалу «Видубичі») маршрутним таксі № 313 «Київ-Українка». Вийти в м. Українка на центральній площі, перейти дорогу до магазина «Фора», за магазином – будівля дитячого садочка «Сонечко», у приміщенні якого працюють початкові класи (ліве крило).

Нові навчальні посібники!

Шановні колеги! Повідомляємо, що розроблені та видані такі нові навчальні посібники:

 1. «Електронний освітній продукт. Українська мова. Прописи. 1 клас». Авт. Чабайовська М.І., Мельник Л.В., Кальчук М.І. Вартість диску 83,00 грн.
 2. «Алгебра. 7 клас», 1 частина. Авт. Наумова М.В. Вартість посібника 39,00 грн.

З питань замовлення, оплати та отримання зазначених навчальних посібників телефонуйте (0542) 25-15-94, 050-220-99-59, 068-634-70-57.

Дякуємо за співпрацю та сподіваємося на її успішне продовження!

Інформація щодо навчальної літератури

Повідомляємо, що на даний момент надрукована майже вся навчально-методична література на перше півріччя, за виключенням  посібників, які знаходяться в розробці, та окремих позицій методичної літератури. Враховуючи велику кількость  на складі навчальної літератури, а також те, що у серпні (особливо, у другій половині) очікується багато телефонних дзвінків щодо отримання замовлень, пропонуємо розпочати придбання навчальної літератури якомога швидше.

Тобто рекомендуємо, не затримуючи загальну доставку навчальної літератури до Вашого  закладу вже зараз отримати літературу, яка є в наявності. З ІІІ декади серпня Ви можете доотримати навчальні посібники, методичні рекомендації та зробити дозамовлення.

Сподіваємося, що Ви з розумінням поставитеся до нашого прохання, завдяки чому підприємство зможе вчасно забезпечити всі  заклади навчальною літературою ще до початку нового навчального року.

Дана інформація не стосується шкіл м. Києва та Київської області, які отримують навчальні посібники централізовано, у м. Київ по вул. Бережанська. Для них доставка  навчальної літератури на перше півріччя відбудеться 30 серпня.

 Дякуємо за розуміння та сподіваємося на плідну співпрацю!

Відбулись Всеукраїнські науково-практичні семінари «Підготовка педагогічних працівників до реалізації інноваційної технології «Росток» у навчально-виховному процесі ЗНЗ»

Протягом червня 2016 року в різних містах України відбулись Всеукраїнські науково-практичні семінари на тему: «Підготовка педагогічних працівників до реалізації інноваційної технології «Росток» у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу». Заходи проводились відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України, та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

В роботі взяли участь працівники структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти, районних та міських методкабінетів (центрів), які відповідають за впровадження педагогічних інновацій у школі, учителі загальноосвітніх навчальних закладів.

Під час проведення науково-практичних семінарів була організована робота  секцій за напрямами: «Управління процесом реалізації інноваційної технології «Росток» у загальноосвітньому навчальному закладі», «Початкова школа», «Основна школа».

Слухачі мали змогу ознайомитись з перспективами розвитку освіти в системі розвивального та інтегрованого навчання в сучасній школі, з якими ознайомила доктор педагогічних наук, професор Пушкарьова Т. О. Викладачами та тьюторами  науково-практичних семінарів та курсів стали провідні фахівці у  сфері освіти, працівники Інституту модернізації змісту освіти, науковці.

Всім учасникам семінарів було вручено свідоцтва про успішне закінчення навчання за педагогічною технологією «Росток».

[gallery link="file" ids="3414,3416,3417,3418"]

Відгуки слухачів:

Велика подяка організаторам семінару за якісний, продуктивний, цікавий захід, за вдале поєднання практичної та теоретичної частини начання: Пушкарьовій Тамарі Олексіївні, автору проекту, за детальне ознайомлення з концептуальними засадами щодо реалізації інноваційної технології «Росток; Бачинській Євгенії Миколаївні, проректору академії; Ткаченко Любові Петрівні, методисту відділу початкової освіти, за організацію, турботу, щирість, динамічність, професіоналізм у вирішенні будь-якого питання; Матвійчук Вікторії Віталіївні – за доступний виклад матеріалу, цікаву теоретичну частину, яка супроводжувалась відео-уроками, презентаціями.

Приємно вражає приміщення академії, зокрема, естетично оформлені аудиторії, смачні і недорогі страви в їдальні,  чисті кімнати та білосніжна постіль в гуртожитку. Семінар пройшов на високому рівні. Таке навчання рухає українську школу вперед.

Учитель початкових класів, практичний психолог Ковалинського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації».

 

Учителі-предметники Херсонщини висловлюють щиру вдячність організаторам Всеукраїнського науково практичного семінару.

Дякуємо за запрошення до вашого закладу, за чудову зустріч, за те, що ви не шкодували сил та часу і поділилися своїм досвідом.

Щиро дякуємо Ющенко Аллі Олександрівні, Ткаченко Любові Петрівні, Матвійчук Вікторії Вікторівні, Колечко Ніні Костянтинівні. Ви, безумовно, заслуговуєте найщирішої та найглибшої вдячності. Завдяки Вам ми зможемо реалізувати отримані знання на практиці.

Сподіваємось, що це успішний початок нашої співпраці!»

 

Величезна вдячність організаторам найцікавіших курсів за педагогічною технологією «Росток». Безліч цікавої, корисної інформації. Організатори потурбувалися не тільки про зміст, але й про забезпечення належних умов для слухачів, які приїхали з інших регіонів України. Дякую!

Сербокрил Євгенія Валеріївна, вчитель початкових класів НВК №7, м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області».

 

 

Приємні враження залишилися від організованого прийому вчителів. Ми дуже вдячні лекторам, які збагатили наші знання новою необхідною інформацією та надали цінну практичну допомогу у впровадженні технології «Росток». Ми отримали унікальну можливість поспілкуватись як з автором технології, так і з авторами підручників та отримали корисні методичні рекомендації. Дякуємо за насичену і продуктивну роботу.

Радченко О.О., Новікова А.М., вчителі початкових класів Шосткинського НВК «Спеціалізова школа І-ІІ – ліцей».

Матеріали:

[gview file="https://rostok.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/ROSTOK-2016.pdf"] [gview file="https://rostok.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Kocharyan-A.B._ROSTOK.pdf"]